EUFishmeal-konferencen var et åbent interessent-seminar

EUFishmeal-konferencen var et åbent interessent-seminar

Den 11. oktober 2018 afholdt EUfishmeal, på deres lokation Axeltorv i København, en åben videnskabelig interessent-konference med præsentationer fra videnskabsmænd fra University of British Colombia og Institut for Havforskning i Norge samt DTU Aqua i Danmark og ICES med flere, om nylige forsknings-resultater og viden om ændringer i fiskebestandenes produktivitet.

På konferencen blev der livligt diskuteret virkningen af de stigende havtemperaturer i det nordøstlige Atlanterhav, og hvilken indflydelse det i givet fald ville have på områdets fiske- og dyreliv.

En videnskabelig fremskrevet model blev forelagt

  • En model der potentielt viste stigningen i biomassen af så vigtige fiskearter som makrel, blåhvilling og sild.
  • Ændringer der også muliggør en betydelig stigning i biomassen af plankton / vandlopper copepoden (Calanus finmarchicus).
  • En nylig undersøgelse fra Nordsøen, bekræfter at overflodene af kortlivede pelagiske arter er meget dynamiske og de reagerer lynhurtigt på ændringer i fødevaretilgængeligheden.
  • Derudover blev havpattedyrenes voksende antal i de nordatlantiske område også diskuteret og i hvilken grad de potentielt ville påvirke fiskeriresultatet fremadrettet.

Se eller gense hele programmet for EUfishmeals konferencen, med de væsentligste klip for hvert indlæg: – Klokken 15.00 til 15.10 var der velkomst og introduktion

Klokken 15.10 til 16.25 session på foder fisk – 15.10 »Optimale fiskeriudbytter i økosystemperspektiv« (Villy Christensen, UBC) for at se præsentationen klik her – 15.35 »Skift i Nordsøens foderproduktion og potentielle fiskeriudbytter« (Mikael van Deurs, DTU Aqua) for at se præsentationen klik her – 16.00 »Det nordlige Atlanterhavs pelagiske fiskeri case studie i ClimeFish« (Kjell Rong Utne, IMR) for at se præsentationen klik her

Klokken 16.45 til 17.50 session om marine mammaler – 16.45 »Hvor meget fisk spises af havpattedyr i Barentshavet?« (Daniel Howell, IMR) for at se præsentationen klik her – 17.10 »Den mulige direkte og indirekte virkning af grå sæl på baltisk torsk« (Jane Behrens, DTU Aqua) for at se præsentationen klik her – 17.35 »Bliver de voksende havpattedyrpopulationer i Vestgrønland reduceret de potentielle udbytter?« (Jens Stubkjær, AMP) for at se præsentationen klik her  

Paneldiskussion

»Hvordan optimerer fiskeri udbyttet fra skiftende økosystemer?« med moderator Villy Christensen (UBC) og Mikael van Deurs, Kjell Rong Utne, Daniel Howell, Jane Behrens, Jens Stubkjær, Henrik Sparholt (FMSy-projektet) samt Mark Dickey-Collas (ICES).

Præsentationerne og diskussionerne viste, at mulige løsninger på udfordringerne med optimering af fiskeriet, sammenholdt med ændringerne i økosystemet og påvirkningerne fra havpattedyrene, var meget komplekse. Men afdækningen af dette vil blive styrket med en øget viden og forskning på området.
Hovedkonklusionen fra konferencen er, at fremskridt baseret på de videnskabelige resultater helt afhænger af vilje til ændringer af de politikerne, nationalt og internationalt. EUfishmeal-konference havde blandt andet temaet om udfordringen med havpattedyrene sammenholdt med et optimalt fiskeudbytte. Se uddrag fra konferencen her på Videoen.

Kilde: EUfishmeal FiskerForum.dk