Pelagisk Perspektiv: Vigtige projekter i videnskabens verden
DPPO’s chefbiolog Claus Sparrevohn har haft travlt med mange forskellige projekter i det forløbne år.

Pelagisk Perspektiv: Vigtige projekter i videnskabens verden

Forskning er et vigtigt element i Danmarks Pelagiske Producentorganisation’s (DPPO) arbejde. Der er et stort fokus på det videnskabelige arbejde, som er med til at bygge bro mellem fisker og forsker. Data og praktisk viden benyttes i den biologiske rådgivning, bestandsvurderinger og forvaltningsplaner.

Derfor har DPPO’s chefbiolog Claus Sparrevohn haft travlt med mange forskellige projekter i det forløbne år. Et af hans projekter i 2019 har været i selskab med DTU-Aqua, hvor der skulle laves en videnskabelig rapport omkring Excluderen og det forsøgsfiskeri på S 364 »Rockall«, som skulle teste Excluderen.

Excluderen dppo

Excluderen er navnet på et nyt alternativ til en standard selektionsrist. Den består af et blødt net-materiale og har udvist et imponerende potentiale i forbindelse med reduktion af bifangst.

DPPO’s chefbiolog Claus Sparrevohn fortæller følgende om de udfordringer, som Excluderen kan være med til at afhjælpe: »Problemstillingen har været den i sperling-fiskeriet lovpligtige selektionsrist, der har været besværlig at håndtere, fordi den er lavet i fast materiale og i perioder haft dårlige fangstrater, da den har en tendens til at blive blokeret med tab af vandgennemstrømning som resultat. Derfor har der været et behov for en mere håndterbar selektionsmetode, som samtidig sikrer god selektion og høje fangstrater. Excluderen er designet efter forbillede fra fiskerier i Alaska i samarbejde med Greenline Fishing og TorMor Trawl«.

Hele forskningsprojektet er støttet af GUDP, der er Miljø- og Fødevareministeriets erhvervsstøtteordning, som har fokus på at løse udfordringer for fødevareerhvervet. Siden 2010 har grønne innovationsprojekter fået støtte med fokus på at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, som samfundet står overfor. Økonomien skal også forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.