Klimapartnerskab i Det Blå Danmark

Klimapartnerskab i Det Blå Danmark

2019 var i den grad også et år, hvor der kom fokus på klimapåvirkning og hvordan der passes bedst muligt på vores natur.

Fiskeriet lever af naturens ressourcer og derfor er det selvsagt, at der er fokus på både et skånsomt fiskeri, på havmiljøet, og at minimere uønsket bifangst og at få så energieffektive fartøjer som overhovedet muligt.

I år er DPPO (Danmarks Pelagiske Producentorganisation) blevet en del af regeringens klimapartnerskab med Det Blå Danmark sammen med Danske Rederier, Danske Maritime, Danske Havne og Danmarks Fiskeriforening.

Baggrunden for klimapartnerskaberne er, at regeringen har sat det ambitiøse mål, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % frem mod 2030 set i forhold til 1990. Hertil kommer et ønske om at nedbringe de globale udledninger.

Det Blå Danmark er derfor nødt til at tænke ud af boksen, når der skal løses klimaudfordringer. For at sætte kursen mod den CO2-neutrale skibsfart er en lang række af forsknings- og udviklingsindsatser nødvendige.

Regeringen har afsat 1,5 milliarder til grøn forskning i blandt andet klima- og miljøvenlig transport, grønne drivmidler samt lagring og konvertering af energi. Det er en god start, men det kræver en vedholdende og markant indsats i de kommende år, hvis fiskeriet skal beholde vores nuværende position – eller endnu bedre – flytte os fremad.

Fiskeriet og resten af det Blå Danmark er allerede godt i gang med den grønne omstilling, og med en central rolle i regeringens klimapartnerskaber sætter vi nu for alvor kursen mod den CO2-neutrale skibsfart.