Pelagisk Fiskeriforenings generalforsamling

Pelagisk Fiskeriforenings generalforsamling

Det er meget vigtigt, at de, som skal lave den biologiske rådgivning, har de rigtige data, og dem, der skal indsamle skrabe prøver tager dette alvorligt, for det er mange arbejdspladser, der er i spil, sagde Gustav Øglend på Pelagisk Fiskeriforenings generalforsamling.
Den forestående tobis sæson var selvsagt et tema på Pelagisk Fiskeriforenings årlige generalforsamling. Tidligere i marts måned sprang ”bomben” med et kvote oplæg fra ICES på blot 23.000 tobis i den centrale del af Nordsøen. Formanden Gustav Øglend var tilfreds med, at Fødevareministeren bakker op om ønsket for moniteringsfiskeri, men han ærgrede sig over, at datagrundlaget for kvotefastsættelsen var indsamlet ved skrabetogter, der blev gennemført under meget dårlige vejrforhold. Forhold som de fleste fiskere er enige om, påvirkede resultatet i negativ retning;”…det er meget vigtigt, at de som skal lave den biologiske rådgivning, har de rigtige data, og dem, der skal indsamle skrabe prøver tager dette alvorligt, for det er mange arbejdspladser, der er i spil”. sagde Gustav Øglend.

Pelagisk Fiskeriforenings medlemmer fisker sild, makrel og industri arter. Gustav Øglend betegnede 2011 som et rimeligt godt år. Priserne for dansk fangede makrel nåede i 2011 op på 12,19 kr./kg. og sild kostede 4,34 kr./kg. Om de fine makrelpriser kan holde i 2012 er uvist, efter MSC ordningen for makrel suspenderes.

I slutningen af beretningen, var der roser til samarbejdet i Danmarks Fiskeriforening; ”Om Danmarks Fiskeriforening må jeg sige at det kører godt. Sammenholdet/samarbejdet har aldrig været så godt som de seneste år; om dette skyldes, at jo ældre vinen bliver – jo bedre smager den, ved jeg ikke”, sagde Gustav Øglend med smil på læben.

Under det obligatoriske valg til bestyrelse, var der genvalg til de medlemmer, der i år var på valg.

FiskerForum.com