Overraskende tilfredsstillende

Overraskende tilfredsstillende

God indtjening de foregående år og gode priser på fiskemel og -olie også i 2012 reddede både fiskere og fabrikker.
Det fastslog bestyrelsesformand Anker Mejnertz på TripleNine’s generalforsamling.

Overskud på 10,7 millioner kroner
Han kunne samtidig oplyse, at virksomhedens resultat for regnskabsåret 2011/12 blev et overskud på 10,7 millioner kroner efter skat.

– Set i lyset af at TripleNine kun har modtaget 55% af den mængde råvarer, vi modtog forrige år, må dette resultat betragtes som overraskende tilfredsstillende, sagde formanden. – Sammenlignet med de andre fabrikker har afregningen for fisk landet til TripleNine også været tilfredsstillende.

– Når det har været muligt at opnå et så godt resultat, skyldes det helt overordnet et godt samarbejde mellem bestyrelsen og selskabets ledelse, sagde Anker Mejnertz. – Ledelsen har fået de frihedsgrader, der skulle til for at afbøde en katastrofe. De væsentligste virkemidler har været rationaliseringer og omkostningsbesparelser, bl.a. midlertidig lukning af den ene produktionslinie på fabrikken i Thyborøn.

Egenkapitalen i TripleNine a.m.b.a. ender på knap 223 mio.kr., en stigning på 11 mio.kr. i forhold til det foregående år.

TripleNine er blevet et aktieselskab
Som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2007, bekræftede deltagerne på generalforsamlingen i december 2012, at andelsselskabet med virkning fra 1. november 2012 omdannes til et aktieselskab.

– Året 2012 bliver således TripleNine’s sidste år som andelsselskab, og en epoke med andelsfiskemelsfabrikker er dermed slut, idet fabrikken FF i Skagen ligeledes har besluttet at forlade andelsformen – for deres vedkommende til fordel for en fond, sagde bestyrelsesformand Anker Mejnertz på andelsselskabets sidste generalforsamling.

Alle andelshavere, der de seneste fem år har leveret fisk til TripleNine, bliver aktionærer i det nye aktieselskab og får tildelt aktier i forhold til de landede mængder i de enkelte år.

Virksomhedsomdannelsen betyder blandt andet, at de nye ejere ikke mere er bundet af leveringsforpligtelser til virksomheden.

– Men vi håber naturligvis, at også selskabets nye aktionærer fortsat vil finde det fornuftigt at lande fisk til TripleNine og dermed bakke op om firmaet og samtidig være med til at forøge aktiernes værdi, sagde Anker Mejnertz.

Ny bestyrelse
Efter beslutningen om at omdanne TripleNine til et aktieselskab afholdtes aktieselskabets første generalforsamling.

Her blev følgende 10 personer valgt til bestyrelsen:
Anker Mejnertz (formand), Søren Espersen (næstformand), Holger Lodberg, Leif Knak, Jean Christensen, Niels Hounisen, René Schmidt, Michael Pedersen, Jørgen Riise og Lars Krause Kjær.