Cosmos Trawl udvider til Thyborøn

Cosmos Trawl udvider til Thyborøn

Cosmos Trawl har købt en part i Nordsøtrawl i Thyborøn, dermed er Cosmos Trawl nu også repræsenteret på den jyske vestkyst.
Nordsøtrawl i Thyborøn er fra januar 2013 en del af Cosmos Trawl, som hidtil har opereret fra Hirtshals og Skagen. Udvidelsen med Nordsøtrawl i den Islandsk ejede produktions- og service virksomhed, får Cosmos Trawl brohoved på den jyske vestkyst og adgang til en række attraktive kunder fra Nordsøtrawls portefølje.

Nordsøtrawl blev etableret i midten af 1990érne og havde de første år adresse i Hvide Sande. For cirka 10 år siden rykkede virksomheden til Thyborøn, hvor kundeunderlaget var større. Herfra har virksomheden udviklet sig og bl.a. leveret trawl til fartøjerne ”Gitte Henning”, ”King Fischer” og mange flere.

Cosmos Trawl har en lagg historie bag sig. Virksomheden er etableret ved sammenlægning af IC Trawl, Swan Net og Hirtshals Trawl. Fra år 2000 blev Islandske Hampidjan medejer, for i år 2011 at overtage hele ejerskabet.

Såvel Nordsøtrawl som Cosmos Trawl har begge store eksportandele. Cosmos Trawl oplyser i det seneste årsregnskab, at hovedaktiviteterne er koncentreret omkring det Skandinaviske og Nordatlantiske marked. Moderselskabet Hampidjan er repræsenteret i mange lande. Herunder Canada, USA, Rusland, Litauen, Danmark og New Sealand.