Overraskende ny måling viser færre sæler i Limfjorden

Overraskende ny måling viser færre sæler i Limfjorden

Forskere fra Aarhus Universitet har i et ny estimat for antallet af sæler i Limfjorden, fundet at der er blevet færre af dem.

Det er TV midt Vest der fortæller, at forskerne fra Aarhus Universitet i år har målt omkring 300 færre sæler i Limfjorden i forhold til sidste år. Sidste år var der 2700 sæler og i år kun 2400 sæler i Limfjorden. Trods nedgangen kan faldet vise sig at være større endnu.

”De fleste sæler hører til i den vestlige del af Limfjorden, mens der ikke er kommet flere sæler til i den centrale del. Dog er vi usikre på, om de sæler der er i den vestlige del overhovedet hører til i Limfjorden eller i virkeligheden i Nordsøen,” forklarer Anders Galatius til TV MidtVest.

En planlagt havrapport til næste år, skulle gerne afdække antallet af sælerne helt nøjagtigt og i hvilket område, Nordsøen eller Limfjorden, de holder til.

Det er overvejende den spættede sæl, som samtidig er den mest almindelige sæl i Danmark , der holder til i Limfjorden, hvor den har været fredet siden 1977.

Fakta om sælerne i Danmark af Institut for Bioscience

Spættet sæl
Den spættede sæl (Phoca vitulina) er Danmarks almindeligste sælart. Den holder til mange steder i Danmark, hvor der sjældent kommer mennesker og forstyrrer. Den findes i Skagerrak, Kattegat, Limfjorden, Øresund, Østersøen og Vadehavet. De seneste tællinger fra år 2005, viser at der lever ca. 12.000 spættede sæler på lokaliteter i Danmark. Spættede sæler kan blive op til 1,5 m og veje op til 75 kg. Hannerne er lidt større end hunnerne. Pelsen er grålig med mørke eller lyse pletter og bugen er som regel noget lysere end ryggen. Føden består af alle slags fisk, men den spættede sæl spiser også både blæksprutter og krebsdyr. Hunnen bliver kønsmoden i 3-6 års alderen, mens hannen bliver det noget senere. Den spættede sæl kan blive op til 30 år gammel i naturen.

Gråsælen
I Europa holder gråsælen (Halichoerus grypus) hovedsageligt til omkring de britiske øer, men kan også findes langs Norge og Østersøens kyster. Gråsælen er meget sjælden i Danmark med kun ca. 50 individer. Indtil for hundrede år siden var gråsælen vidt udbredt i Danmark men intensiv jagt udryddede arten helt. I de senere år er der observeret små grupper af gråsæler ved Rødsand, Anholdt, Hesselø, Læsø og Saltholm. Ved Rødsand har man observeret unger i 2003. Gråsælen er en stor sæl og hannen, der er omkring halvandengang større en hunnen, kan blive over 2 m og veje op til 300 kg.
Sælens pels er grålig, af og til med mørke pletter, og ofte er bugen lysere end ryggen. Gråsælens næseparti buer svagt opad og dens latinske efternavn betyder da også "ørnenæse" på græsk. Føden består af mange arter af fisk, såvel som blæksprutter og krebsdyr. Gråsælen bliver kønsmoden i alderen 4 - 5 år, og bliver sjælden ældre end 46 år.