Otte millioner tons plastaffald dumpes i havene hvert år

Otte millioner tons plastaffald dumpes i havene hvert år

Dette og meget andet sætter en svensk kampagnesejlads, Hrimfare Ekspeditionen fokus på i dagene fra den 24. juli til og med 3. august i år, hvor flere vestjyske havne får besøg.

Ombord på kampagneskibet befinder sig yderst engagererede personer i kampen mod det »om sig gribende plastproblem«. Personer der fortæller historien om en plastforurening, hvis der ikke gøres noget, vil være fordoblet i 2030 og firedoblet i 2050. En forurening der i størrelse svarer til det afrikanske kontinent og i mængde vil have overhalet antallet af fisk i vores verdenshave.

Et kæmpeproblem med plastaffald, der dræber 100.000 havpattedyr og 1 million fugle hvert år. En forurening der kan »overleve« i vand i mere end 100 år og endnu længere for mikroplast.

Hvis man ønsker at høre mere om arbejdet i kampen mod plastforureningen, kan man møde det gode skib og deres besætning på turen rundt Jylland, på følgende dage:

  1. juli på Esbjerg Havn – samtidig sætter Fiskeri- og Søfartsmuseet i en særudstilling fokus på opskyl.
  1. juli på Nordby på Fanø
  1. juli er turen kommet til Thorsminde hvor der også vil være en udstilling om kunst i havnen, med plastforureningen af havmiljøet som udgangspunkt.
  1. juli er Hrimefare sejlet ind i Limfjorden og ankommer til Thisted
  1. august slutter sejladsen i Sæby

  Det handler også om den usynlige forurening. Normalt kan vi alle se omfanget og konsekvenserne af plastforureningen i havene. Med opskyl af dunke og andre former for plastaffald, men det er nok de færreste der kender til de enorme mængder af mikroplastfibre fra vores industrier og husholdninger, som bliver ledt ud i havene, f.eks. fra vores tøjvask og kosmetik. Dette bliver gjort synligt på den svenske kampagnesejlads.

Kig ned til båden når den lægger til og bliv lidt klogere på dette enorme problem.