Orientering om uddeling af fisk fra Fiskefonden

Orientering om uddeling af fisk fra Fiskefonden

Til orientering har NaturErhvervstyrelsen i forlængelse af drøftelser på mødet i Erhvervsfiskeriudvalget den 12. januar 2017 i Fiskefonden, fra dags dato uddelt ekstra mængder af torsk i vestlige Østersø.

Konkret er der tale om 675 tons, som er tilført Fiskefonden som forventet kvoteflex (uudnyttet kvote overført fra 2016 til 2017).

Der vedlægges bilag A af den 13. januar 2017, hvoraf fremgår hvilke mængder der af de enkelte kvoter for 2017 aktuelt er uddelt under FKA- og IOK-ordningerne.

Bemærk særligt at der, som orienteret om på gårsdagens møde i Erhvervsfiskeriudvalget, i bilag A nu er tilføjet en ekstra kolonne, hvoraf det fremgår, hvilke mængder af torsk i vestlige Østersø, der fra Fiskefonden er reserveret til lånefisk til brug for ekstratildeling til førstegangsetablerede fiskere.

Se skemaet her

Når det for de øvrige kvoter er udregnet, hvilke mængder der for disse tilsvarende skal reserveres til lånefisk, vil dette komme til at fremgå af bilag A.