Åbning af fiskeriet efter blåmuslinger i N2000 område N56, Horsens Fjord

Åbning af fiskeriet efter blåmuslinger i N2000 område N56, Horsens Fjord

Idet der resterer en uopfisket mængde på 3.000 tons blåmuslinger (netto), åbnes der nu med virkning fra d.d. for fiskeri efter blåmuslinger i N2000 område N56, Horsens Fjord, muslingeproduktionsområde 63, 64, 65, 66, 67 og 68.

I perioden fra 16. januar til og med 28. februar, er det tilladt at lande 600 tons blåmuslinger (nettovægt) pr. FTA-andel.

Ved landing af blåmuslinger fra N2000 området Horsens Fjord, skal fartøjsføreren udover de gældende vilkår om forudanmeldelse, indsende en e-mail til muslingefiskeri@naturerhverv.dk, indeholdende havnekendingsnummer, logbogsnummer, muslingeproduktionsområde samt landingsmængde.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. januar 2017.