Ophevning av stenging av områder i Barentshavet, kysten og i fjordene for fiske etter reker med trål

Melding fra fiskeridirektøren
J-49-2011
Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.
Erstatter: J-10-2011
Gyldig fra: 16. 03. 2011
Bergen, 21. 03. 2011
Fiskeridirektøren har den 16. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

I

Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål oppheves.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

HJ/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-49-2011
Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.
Erstatter: J-10-2011
Gyldig fra: 16. 03. 2011
Bergen, 21. 03. 2011
Fiskeridirektøren har den 16. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

I

Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål oppheves.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Kategoriene
Nord for 62 annet