Nyttig informationer om tilskud fra Videncenter for Kystfiskeri
videncenter for Kystfiskeri giver gode råd med nogle få opklarende pointer omkring ansøgningerne, men også om ting man skal sørge for at have afklaring på inden man søger tilskuddet. Logo: Videncenter for Kystfiskeri

Nyttig informationer om tilskud fra Videncenter for Kystfiskeri

Fiskeristyrelsen har netop i disse dage udsendt en video med informationer om de nye tilskudsmuligheder der er for fiskeriet.

Selvfølgelig skal man udnytte de muligheder og rettigheder man har til at søge og modtage tilskud fra vores fælles EU. Danmark sender hvert år 21 milliarder til EU, så noget skulle gerne komme retur igen.

Derfor vil videncenter for Kystfiskeri bare komme med nogle få opklarende pointer omkring ansøgningerne, men også ting man skal sørge for at have afklaring på inden man søger tilskuddet.

fiskeristyrelsens hjemmeside omkring hav- og fiskeriudviklingsprogrammet

  1. Start med at linke til Fiskeristyrelsens side om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet her.
  2. Undersøg derefter hvor lang tid Fiskeristyrelsen er om at udbetale tilskudet efter man har indsendt udbetalings-anmodningen. Vær opmærksom på at dette kan vare alt fra 3 måneder og op til 3 år.
  3. Det er vigtigt at man får de aktuelle udbetalingstider for den pulje der ansøges i, der er nemlig stor forskel på udbetalingstiden i de enkelte puljer.
  4. Hvis man ikke er selvfinansierende er det vigtigt, at banken på forhånd er informeret om udbetalingstiden, så man ikke mister sin likviditet undervejs i projektet.
  5. Et ofte overset problem, er risikoen ved de mange krav der stilles til hvis der laves fejl i forhold til alle de EU regulativer der findes. Hvis man i op til 5 år efter har modtaget tilskudet laver fejl og overtræder blot én af reglerne, kan man risikere at skulle tilbagebetale hele tilskuddet.
  6. En anden risiko er, når man endeligt har fået sin tilsagnsskrivelse, og det viser sig at Fiskeristyrelsen har lavet fejl i deres sagsbehandling af ens tilsagnsskrivelse, kan man risikere, at lang tid efter man i god tro har investeret pengene fra tilskuddet, alligevel ikke får dem udbetalt.

Videncenter for Kystfiskeri ser både punkt 5 og punkt 6 som meget risikobetonet for ansøger. Noget man normalt kun kan forstille sig ske i diktaturstaten Nordkorea. For som fisker er der bøde prompte der laves fejl, hvorimod Fiskeristyrelsen til gengæld ikke skal stå hverken til regnskab og ansvar for deres fejl. Dem hænger man også økonomisk på.

Dette er blot nogle få informationer om tilskudsordningen og hvad man især skal være opmærksom på, så man kan stille de rigtige kvalificerede spørgsmål, til sine rådgivere og hjælpere med ansøgningen om tilskud. Man kan også bare kontakte Fiskeristyrelsen og bede om skriftlige svar på tilbagebetalings-tiden på den pulje man nu ansøger i.

FiskerForum har også løbende fulgt sagerne og herunder finder du nogle artikler der går tæt på hele området. Læs nedenfor

Læs også FiskerForum’s artikel »Overtrædelsessager gennemgåes for tiden af FiskeriStyrelsen« her

Læs også FiskerForum’s artikel »Politianmeldelser og krav om tilbagebetaling« her

Læs også FiskerForum’s artikel »Evalueringen af det danske Hav- og Fiskerudviklingsprogram ligger klar« her

Læs også FiskerForum’s artikel »Nu åbner tilskudsmuligheder til Fiskeri- og Akvakulturerhvervet« her