Nyt fra Færøerne uge 20

Nyt fra Færøerne uge 20

Partrawlerne Hamranes og Breiðanes kom i ugens løb ind med en last på 250.000 pund til Hvalba. Lasten bestod overvejende af sej, som trawlerne har fisket øst for Færøerne. Fiskeriet har været tilfredsstillende godt på turen, og de tog da også straks afsted igen efter losningen.

Pæne Landinger af torsk til Leirvík, Eiði og Runavík

Jens Leon landede i ugens løb en last på 13 tons i Leirvík, hvoraf det meste som var i lasten var 7,9 tons torsk, som har en kilopris på 11,20 kr. Lasten var vurderet til 144.555,40 kr., som de har fisket i 10 dage nord for Færøerne på denne tur hvor fiskeriet blev betegnet som ikke tilfredsstillende. Den mindre trawler Olga Maria landede en last på 16,7 tons, hvoraf det meste var 8 tons torsk, som havde en kilopris på 13,08 kr. Lasten var vurderet til 213.726,00 kr., som de har fisket i 8 dage nord for Færøerne.

Linekutteren Mýlingur landede i ugens løb en last på 17,4 tons til Eiði , hvoraf det meste som var i lasten var torsk og brosme. De har fisket i 7 dage nord for Færøerne og har fået lasten vurderet til 230.991,00 kr. Linekutteren Volunteer landede samme dag en last på 19,5 tons til Eiði, hvoraf det meste var torsk og lange. De har fisket i 8 dage nord for Færøerne og fiskeriet har været godt. Lasten er vurderet til 236.721,00 kr. Lineskibet Sigmund landede i ugens løb en last på 72,1 tons i Runavik, hvoraf det meste var torsk, som har en kilopris på 14 kr. Lasten var vurderet til 895.316,20 kr., som de har fisket i 10 dage ud for Island og fiskeriet har været godt på denne tur. Lineskibet Skørin landede en last på 65,5 tons i Runavík, det meste var lange, som havde en kilopris på 11 kr. Lasten var vurderet til 670,392,40 kr., som de har fisket ved Island i 14 dage og fiskeriet har været godt.

Hellefisk landet i Tórshavn

Garnskibet Thor landede en last på 7,5 tons, hvoraf det meste var 6,6 tons hellefisk, som har en kilopris på 31 kr.

Lasten var vurderet til 219,900,00 kr., som de har fisket i 7 dage syd for Færøerne og fiskeriet har været godt. Oknin lander en last på 6,4 tons hellefisk i Tórshavn. Hellefisken havde en kilopris på 30,25 kr og lasten er vurderet til 178.626,25 kr. Da de havde landet tog de tilbage på fiskeri.

De færøske blåhvilling-kvoter er næsten opfisket

Christian í Grótinum landede en last på 2.550 tons blåhvilling til Havsbrún i Fuglefjord. Det har været et godt fiskeri syd for Færøerne, hvor skibene nu er ved at være færdige med kvoten på blåhvilling, og flere skibe er nu taget på værft for at få lavet forskelligt reparations- og vedligeholdelsesarbejder før makrelsæsonen starter op for alvor. Men Christian í Grótinum har stadig lidt kvote tilbage og de tog tilbage på fiskeri, straks efter losningen

Finnur Fríði landede en last på 2.000 tons blåhvilling til Havsbrún i Fuglfjord, som de ligeledes har fisket syd for Færøerne. De er nu færdige med kvoten på blåhvilling og skal på værft på Skála. Når de er færdige her, bliver der rigget om til makrelfiskeri. Næraberg kom i ugen på Kollefjord med 3200 tons blåhvilling som de frossen ombord. De har fisket syd for Færøerne og fiskeriet har været godt på denne tur. Efter landingen tog de tilbage på fiskeri efter blåhvilling.

Færøske rødfisk landet på Island

Polar Nanoq kom i ugens løb ind med 638 tons, efter et fiskeri på 3 uger. Lasten bestod overvejende af rødfisk, som de landede i Hanfafirði på Island. Da de havde landet skiftede de besætning og tog derefter straks tilbage på fiskeri ved Østgrønland.

Grønlandsk besøg i Klaksvík

Den grønlandske trawler Pamiut kom i ugens løb til Klaksvík, hvor de skulle have lavet noget reparationsarbejde på værftet i Klaksvík. Pamiut plejer at komme til Klaksvik på Færøerne når de skal værft og dette er værftet meget glade for. Da arbejdet var færdige tog de tilbage på fiskeriet.

FiskerForum.dk