Nyeste forsknings-hip: sejldroner sendt på togt i Nordsøen
Det norske Havforskningsinstitut har erhvervet sig en ny sommervikar, skriver de på deres hjemmeside Hi.no, hvor de beskriver afløseren, som en sejldrone på vandet.

Nyeste forsknings-hip: sejldroner sendt på togt i Nordsøen

Det norske Havforskningsinstitut har erhvervet sig en ny sommervikar, skriver de på deres hjemmeside Hi.no, hvor de beskriver afløseren, som en sejldrone på vandet. En vikar der tilsvarende forskningsinstituttets egne sommertogter, nu foregår med en ubemandet sejldrone istedet, der med en fart på ca. 8 knob nu gennemtrevler Nordsøen, for at indsamle data til forskningen.

 

Sejldronen er knald orange og vejer 750 kilo. Den tunge drone er endvidere monteret med ekkolod samt sensor og drives miljøvenligst af ren solenergi. Dronen på vandet skal indsamle fiskedata om sild, tobis og sej samt fiskelarver og plankton til den Marine-forskning i Norge.

 

»Den ensomme dronesejler, bliver definitivt en vigtig del af den fremtidige forskning og overvågning i farvandene omkring os,« forklarer havforsker og leder af drone-projektet Espen Johnsen videre. Han fortæller at sejldronen samler data på linje med HI’s traditionelle togter i samme farvand. Han er spændt på at sammenligne data-resultaterne med forskningsfartøjets egne indsamlinger, hvorved han forventer at kunne udvikle nye analysemetoder, til fremtidigt brug.

 

Effektiv og miljøvenlig data-indsamling
Espen Johnsen tror ikke selv det vil tage mange år, før denne form for dataindsamling vil blive et helt naturligt supplement til forskningen på HI.no, pga. de helt indlysende fordele. De sejlende droner er miljøvenlige og kan i tilgift dække større havområder end de traditionelle forskningsfartøjer.

 

Sejldronen er helt lydløse og laver derfor minimalt med støj og forstyrrelser, derfor kan dronerne komme helt tæt på fiskene, noget større fartøjer selvsagt har svært ved. Dronerne manøvreres enkelt og hurtigt samt i kombination med anden højteknologi, kan det på sigt også giver forskerne helt nye muligheder.

 

Segldronen er lejet ud til det norske Havforskningsinstitut af den amerikanske virksomhed »Saildrone«, som også selv afprøver en sejldrone i Nordsøen i samme øjemed. Efter en kalibrering i Bergen Havn, blev de to droner slæbt ud Korsfjorden, hvorefter de selv sejlede videre ud på havet.