Fiskerisektoren bidrager positivt til dansk økonomi
Den danske fiskerisektor har i samarbejde med Copenhagen Economics analyseret fiskerisektorens betydning for dansk økonomi.

Fiskerisektoren bidrager positivt til dansk økonomi

Den danske fiskerisektor har i samarbejde med Copenhagen Economics analyseret fiskerisektorens betydning for dansk økonomi.

 

Konklusionerne er:
Den danske fiskerisektor giver et stort bidrag til den danske økonomi. Når alle aktiviteter sammentælles – fra fisken fanges og landes i havnene, til forarbejdning og eksport til nære og fjerne markeder, hos underleverandører og afledt gennem forbrug i Danmark – understøtter fiskerisektoren målt på det danske Bruttonationalprodukt (BNP) i alt 13,6 mia. kr. og målt på beskæftigelsen 16.100 årsværk. Sektoren omsatte i 2018 for 33,9 mia. kr.

 

Fiskerisektorens aktiviteter er hovedsageligt i danske lokalsamfund og særligt i Nord- og Vestjylland. Fiskerisektorens betydning er her af væsentlig og meget stor betydning. Beskæftigelsen og store dele af det lokale erhvervsliv i og omkring havnene er direkte og indirekte knyttet til fiskerisektoren.

 

Den danske fiskerisektor er ganske produktiv og trækker velstanden i Danmark op. Den relativt høje produktivitet skyldes blandt andet, at store dele af fiskeriet og fiskeindustrien drives af dygtige og professionelle virksomheder.

 

Danmark er platform for international handel med fisk og fiskeprodukter. Sektoren forsynes med råvarer for over 18 mia. kr. via udenlandske fiskeres landinger direkte i danske havne eller bragt til fra udlandet med anden transport. Efter handling og forarbejdning eksporteres der fisk og fiskeprodukter for mere end 26 mia. kr. Adgangen til råvarer og eksportmarkederne har afgørende betydning for fiskerisektorens store bidrag til den danske økonomi og beskæftigelsen – ikke mindst i de jyske lokalsamfund.

 

For en handelsorienteret sektor som den danske fiskerisektor er Brexit og andre forhold, der skaber usikkerhed om tilgang af råvarer og samhandel, en alvorlig udfordring.

 

Læs rapporten »Dansk Fiskeri og Fiskeindustris økonomiske fodaftryk« her.

 

Udgivelsen er lavet af Copenhagen Economics for de fem organisationer: Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) samt Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Danish Seafood Association (DSA) samt Marine Ingredients Denmark (MID) slutteligt med Danske Havne (DH).