Aquamind og KU udvikler fiskeriet efter læbefisk – de søger nu fiskernes hjælp

Fiskere søges til nyt fiskeri efter læbefisk, som havkarusse og savgylt i de danske farvande. Her vil Aquamind, der udfører forskellige fiskeriprojekter, sammen med Københavns Universitet, udvikle dette fiskeri, hvor aftageren af disse levende fisk, i stor stil aftages af de norske havbrug, der bruger fiskene i kampen mod lakse-lus i opdrætsburene til havs.

Fortsæt med at læseAquamind og KU udvikler fiskeriet efter læbefisk – de søger nu fiskernes hjælp

B-status er udgået

Fiskeriloven er pr. 1. juli 2021 ændret, således at det ikke længere er muligt at være registreret med B-status. Fiskeristyrelsen vil derfor slette registreringen som B-status for alle personer, som i dag er registreret i Fiskeristyrelsens system. Registreringskort vil derfor ikke længere være gyldigt.

Fortsæt med at læseB-status er udgået

Dejligt at Venstre står i spidsen for en yderligere genåbning af Danmark

Det er skipper og reder samt hummerfisker Thomas Christiansen med trawleren FN 226 »Andrea Klitbo« fra Østerby på Læsø, der i en skarp tone i dette parts-indlæg, mener at det er på tide at Danmarks største liberale parti Venstre, kommer ind i kampen for at hjælpe ét af Danmarks store eksporterhverv.

Fortsæt med at læseDejligt at Venstre står i spidsen for en yderligere genåbning af Danmark

IFRO konsekvens-beregning ved Brexit glemmer de danske fiskere

  • Post category:Økonomi

Lektor og professor Max Nielsen der har arbejdet med fiskeri- og akvakulturøkonomi siden 1993 (28 år), er ansat under sektion for Miljø og Naturressourcer og Fødevareøkonomi ved Københavns Universitet, har foretaget nye beregninger til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), hvor han finder at Storbritanniens udtræden af EU får mindre konsekvenser for fiskeindustrien og engroshandlen end frygtet. Men beregningerne for de danske fiskere, mangler fuldstændigt.

Fortsæt med at læseIFRO konsekvens-beregning ved Brexit glemmer de danske fiskere
Read more about the article Fiskerisektoren bidrager positivt til dansk økonomi
Den danske fiskerisektor har i samarbejde med Copenhagen Economics analyseret fiskerisektorens betydning for dansk økonomi.

Fiskerisektoren bidrager positivt til dansk økonomi

Fiskerisektorens aktiviteter er hovedsageligt i danske lokalsamfund og særligt i Nord- og Vestjylland. Fiskerisektorens betydning er her af væsentlig og meget stor betydning. Beskæftigelsen og store dele af det lokale erhvervsliv i og omkring havnene er direkte og indirekte knyttet til fiskerisektoren.

Fortsæt med at læseFiskerisektoren bidrager positivt til dansk økonomi