Nye undersøgelser tyder på at bundtrawling kan være godt for fiskene

Nye undersøgelser tyder på at bundtrawling kan være godt for fiskene

Hollandske forskere har efter nye undersøgelser i Nordsøen, fundet uventede fordele ved bundtrawling.
Rapporten, med titlen “When does fishing lead to more fish? Community consequences of bottom trawl fisheries in demersal food webs,” blev bestilt af the Wageningen Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES) i Holland.

Resultaterne blev offentliggjort i onsdags, ved det engelske Proceedings of The Royal Society. Undersøgelsen havde primært fokus på fladfisk, såsom rødspætter og tunger , og hvordan disse arter – og deres fødegrundlag – reagerede på bundtrawling.

Overraskende resultater.
“Vi har fundet at den inddirekte virkning af trawlingen, selektivt fjerner visse typer af bundliv, og at dette gør systemet mere produktivt i form af fødegrundlag for fiskene, fortæller Tobias Van Kooten , der er en af de tre forfattere til rapporten, sammen med Daniel van Denderen og Adriaan Rijnsdorp .

Undersøgelsens resultat vil utvivlsomt skabe debat , især i betragtning af, den modstand bundtrawling har mødt i årenes løb. En fangstmetode som nogle direkte ønsker forbudt i blandt andet de Canadiske farvande.

I Newfoundland og Labrador har spørgsmålet om bundtrawling været et kontroversielt spørgsmål i lang tid, om det kan give værdi for visse fiskearter, at trawle på denne måde.

Modstanderne mener trawling ødelægger de følsomme marine levesteder for dyre- og planteliv, og at det negativt ødelægger og påvirker krabber m.m. hvorimod tilhængerne af trawling, ikke mener dette skader nævneværdigt, og de frygter, at et forbud mod bundtrawl ligefrem kan blive enden på det kommercielle fiskeri i det nordvestlige Atlanterhav.

Van Kooten fortæller videre, at selvfølgelig er der negative påvirkninger ved bundtrawl, men han appellere samtidig til, at man sætter dette i forhold til de potentielle fordele det også kan have. Noget der er vigtigt at forholde sig til, er at man har en samlet vurdering af økosystemet, inden der tages vigtige fiskerimæssige beslutninger. Van Kooten stiller gerne op til en diskussion omkring emnet, hvis blot man også vil lytte til hans argumentation.

Ud over at blive udgivet af The Royal Society bliver resultaterne også præsenteret på en Konference i London omkring Økologi i august og på en konference på Island senere på måneden.