Nye trawlere rigges med færøsk fiskeriudstyr

Nye trawlere rigges med færøsk fiskeriudstyr

Færøske Vónin har leveret komplette pakker af fiskeredskaber til to helt nye og avancerede trawlere fra henholdsvis Grønland og Canada.

Trawlerne er nye »Svend C« fra Grønland og »Newfoundland Victor« fra Canada, der er rigget op med Vónin udstyr som; trawl, sorteringriste, fangstposer, trawlskovle samt forskelligt dæksudstyr.

»Svend C«, der er en kombineret rejer og pelagisk trawler, har netop været ved kajen hos Vónin på Færøerne for at hente udrustning og fiskeredskaber, mens redskaberne til »Newfoundland Victor«, der er en fuldblods rejetrawler, blev afskibet til værftet i Norge, hvor trawleren blev bygget.

Begge trawlere har fået leveret Vónins 2014 rejetrawl, som er et meget fleksibelt trawl, der kan rigges til et bredt spil og åbning, alt afhængigt af forholdene.

Rejetrawlet er primært fremstillet med »Fortis netting«, der kombinerer styrken med et godt vandflow.

»Svend C« har også købt en 1728 meter langt flydetrawl for makrel og sild, hvor fornettet er fremstillet med Vónins succesfulde »Capto«.

Du kan se Vónins katalog her.

Trawlvirksomheden Vónin udvikler og producerer fiskeredskaber og akvakultur udstyr af høj kvalitet og leverer samtidig udstyr til både offshore og onshore industrien. Vónin har altid produktudviklet i tæt samarbejde med kunderne, for at opnå netop dét, som kunden forespørger. Trawlfabrikanten opererer WorldWide og har afdelinger på Færøerne, Grønland, Canada, Danmark, Norge, Rusland, Litauen samt på Island.