Det har Socio-økonomisk betydning når kvælstof belaster miljøet

Det har Socio-økonomisk betydning når kvælstof belaster miljøet

Det bekræfter en netop udsendt rapport, der samtidig bidrager til forståelsen af, hvordan det samfundsøkonomiske bidrag af det nordiske fiskeri / akvakultur påvirkes af miljø og miljøstyring, med fokus på kvælstof.

Rapporten indeholder to casestudier af, hvordan den samfundsøkonomiske bidrag af dansk / svensk torskefiskeri i den vestlige Østersø er påvirket af kvælstof i havet, og hvorledes laksens vækstrater i akvakultur i Bokna Fjord er påvirket af kvælstof koncentrationerne.

Tema på Nordisk workshop: Fiskeri, akvakultur og havmiljø.

Under workshoppen blev de miljømæssige udfordringer og reguleringer, med fokus på kvælstof, debateret. Sammenfatningen af de to R03;R03;casestudier blev præsenteret på workshoppen af indbudte talere, der kom ind på næringsstofferne og deres forvaltning i det nordiske fiskeri og akvakultur.

Diskussionen på workshoppen blev efterfølgende sammenfattet i denne rapport.