Nye redskabskrav i Kattegat fra søndag den 31. maj 2020

Nye redskabskrav i Kattegat fra søndag den 31. maj 2020

Fra søndag den 31. maj 2020 skal fiskere, der fisker med bundtrawl med maskestørrelser over 70 mm i Kattegat og som ikke deltager i projektet med elektronisk monitorering, i 2020 fiske med særlige selektive redskaber.

I den nye vejledning findes oplysninger om de kommende krav til fiskeriet: Vejledning om krav til bundtrawlredskaber, der skal anvendes i Kattegat

Fiskeristyrelens og hr. Jensens Kameraprojekt i Kattegat
Det blev i forbindelse med fastlæggelsen af TAC og kvoter for 2020 politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat. Baggrunden er, at torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning.

Projektet har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. Projektet implementeres i flere faser indtil 2022.

Fartøjer, som vil blive omfattet af projektet, udvælges ud fra en række kriterier baseret på historisk fiskeri. Det er Fiskeristyrelsen, som er ansvarlig for udvælgelsen.

Udvælgelsen af fartøjer til kameraprojektet vil ske i flere faser:

  • Inden udgangen af marts 2020 udvælges de første 15 fartøjer, som får installeret kamera ombord inden udgangen af 2020.
  • I løbet af 2021 og 2022 installeres kameraudstyr på de øvrige fartøjer, som er omfattet af projektet.

I alt forventes omkring 100 fartøjer i Kattegat at få installeret kameraudstyr.

Du kan læse mere her på Fiskeristyrelsen’s side

Skriv et svar