Ny millionstor torske-kompensation til Østersø-fiskerene

Ny millionstor torske-kompensation til Østersø-fiskerene

Mindre kvoter i Østersøen, udløser nu million-støtte til torskefiskere fra Regeringen og fra Folketingets partier, der kompenserer med 10,8 millioner kroner for fiskernes tab.

Situationens alvor syntes nu at være gået op for både Regering og Folketing, der med den vedtagne kompensation har forstået at man ikke som fisker, kan overleve kvotereduktioner, som man har oplevet de sidste par år i både Vestlig og Østlige Østersø, uden kæmpe økonomiske konsekvenser. Senest med beslutningen om at videreføre nedskæringerne på op til 56 pct. for Vestlige Østersø og med en skærpelse for Østlige Østersø med 8 pct, oveni den i forvejen store nedskæring i 2017 på 25 pct.

Den millionstore kompensation kommer oveni den kompensation som fiskerne fik udbetalt i 2017.

Selvom om det lykkedes at afværge en markant og yderligere reduktion af torskekvoten for 2018, døjer danske torskefiskere i Østersøen fortsat med konsekvenserne af den voldsomme reduktion af kvoterne for 2017.

Kontant hjælpepakke

Kriterierne er de samme som kompensationsordningen for 2017, men ordningen udvides til også at omfatte fiskere, som pga. af fartøjsskifte, var udelukket fra at modtage støtte i 2017.

Under de minimis ordningen kan der maksimalt udbetales 220.000 kr. pr. virksomhed over en 3-årig periode. Der vil derfor være fiskere, som pga. af støtteloftet, ikke vil kunne modtage støtte i 2018.

Udover økonomisk kompensation er der etableret en »bytteordning« for at skaffe ekstra torsk til de fiskere, der er særligt berørt af nedgangen i torskekvoten i den vestlige Østersø.

Kriterier for tilskudsordning til kompensation for torske-fiskeriet i Østersøen 2018

Kompensationsordningens kriterier i 2018 tænkes at følge de samme kriterier som i 2017, dog med en opdateret reference-periode[1] og inddragelse af fartøjsudskiftninger. Det vil sige, at udgangspunktet for kriterierne er, at fiskere, der er omfattet af ordningen, skal være særligt berørt af reduktionen i torskekvoterne i Østersøen, og de må ikke blive overkompenseret for deres indkomsttab.

Derudover vil det på grund af ønsket om at inddrage fartøjsudskiftninger være en tilskudsordning efter ansøgning og ikke en udbetalingsordning som i 2017.

Med udgangspunkt i dette vil kriterierne være:

  1. Aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2018
  2. Fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2015R11;2017
  3. Minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2016 og 2017
  4. Virksomhedens/fiskerens torskeandel fra Østersøen udgør minimum 20 pct. af fiskerens samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø
  5. Virksomhedens/fiskerens landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 pct. af fiskerens samlede landingsværdi.
  6. Bagatelgrænse for tilsagn sættes til 5.000 kr.

I optakten til de minimis ordningen i 2017 blev der afholdt en række møder med erhvervet. De valgte procenter blev fastlagt ud fra princippet om ikke at overkompensere, og at kompensationen skulle ydes til fiskere, der var særligt berørt.

Efter ordningen trådte i kraft i 2017 opstod et ønske fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og Danmarks Fiskeriforening PO om at justere ordningen, således at den også omfatter fiskere, der har skiftet fartøj i reference-perioden. Dette imødekommes nu og betyder konkret, at kompensationen i 2018 udregnes med udgangspunkt i fiskerens landingsværdi af torsk fra Østersøen i referenceperioden, hvor den i 2017 blev udregnet med udgangspunkt i fartøjets landingsværdi.

Yderligere tilføjelse af kriterier vil øge ordningens administrative kompleksitet og åbningen af ordningen og udbetaling af tilskud vil blive forsinket.