Norske gråsæler konsumerer i gennemsnit 5.69 kg fisk om dagen
Efter denne analyse har norske forskere nu regnet sig frem til, at de 3.850 sæler der findes langs kysterne i Finnmark, Nordland og Rogaland i Norge, samlet fortærer ca. 8000 tons fisk om året.

Norske gråsæler konsumerer i gennemsnit 5.69 kg fisk om dagen

Udfra analyser og prøver af sælernes maveindhold og deres afføring, kan norske forskere nu mere præcist fastslå hvor meget fisk sælerne konsumerer i gennemsnit pr. år.

Efter denne analyse har norske forskere nu regnet sig frem til, at de 3.850 sæler der findes langs kysterne i Finnmark, Nordland og Rogaland i Norge, samlet fortærer ca. 8000 tons fisk om året.

Sælerne foretrækker overvejende sej og torsk, men spiser også andre arter, som via sælens maveindhold og afføring ganget op med antal sæler, har givet forskerne et tal man fremover kan arbejde ud fra.

Forskerne har ialt analyseret 381 prøver, hvor de har kigget de forskellige fisks øre-sten (otolitter) igennem, hvor der kan udledes et utal af oplysninger, ligefra fiskens stofskifte, til dets liv og levned igennem fiskens leveår. Afførringen fra sælerne gemmer på de øvrige oplysninger, som forskerne efterfølgende har stykket sammen til det endelige billede af sælernes livsmønster og livscyklus.

Til sammenligning, har flere rapporter, omkring sælerne i Østersøen, anslået der skulle befinde sig mellem 40.000 og op til 50.000 sæler her. Og bruger man samme enkle ligning med 5,69 kg fisk pr. sæl, vil et tilsvarende antal fisk, konsumeret af sæler i Østersøen ikke være 8.000 tons, men nærmere op imod 100.000 tons fisk.