Norsk værft vælger Hydroniq havvandskøle-system

Norsk værft vælger Hydroniq havvandskøle-system

Valget af kølesystemmet tager udspring i markedets mest solide og vedligeholdelsesvenlige havkølingsløsning fra firmaet Dyroniq ved Ålesund i Norge.

Hydroniq Coolers leverer det marine havvandskølesystem til en ny hæk trawler, der i øjeblikket er under opførelse på VARD for det norske fiskeriselskab Nergård Havfiske.

Hydroniq Coolers leverer det marine havvandskølesystem til en ny hæk trawler, der i øjeblikket er under opførelse på VARD for det norske fiskeriselskab Nergård Havfiske.

I henhold til kontrakten leverer Hydroniq Coolers sit Rack-havvandskøleanlæg til den nye trawler, hvor denne type kølesystem, helt er integreret i skroget under skibets maskinrum, hvor det regulerer temperaturerne i skibets motorer og andre hjælpesystemer ved brug af havvand – men uden at optage værdifuld plads i maskinrummet.

»Dette er en enslydende ordre til et tilsvarende skib, som det norske VARD tidligere har leveret til Nergård Havfiske i år. Vi er derfor både bekendt med skibstypen og skibsbyggerens kvalitetskrav,« forklarer Arnt Ove Austnes som salgschef hos Hydroniq Coolers.

Den nye Nergård-trawler er af VARD 8 02-design, med en planlagt levering fra VARD i Brattvaag i Norge i begyndelsen af 2022, mens selve skroget bliver bygget ved det norske værfts afdeling i Braila i Rumænien.

Hydroniq Coolers vil fremstille og samle udstyret på sit hovedkvarter uden for Ålesund og derefter levere det til VARD Brattvaag i Norge.

»Den nybyggede hæk-trawler er designet til et miljøvenligt og næsten emissionsfrit fiskeri, så fisken kan ilandbringes med et minimalt klimaaftryk. Hydroniq Coolers Rack havvandskølere er i drift meget energieffektive, med lav vedligeholdelse, men også med et reduceret indhold af emissioner til luften, hvilket flugter fuldstændigt med trawlerens miljø-profil.

Rack-kølesystemet er designet til at øge intervallerne mellem hver rengøring og dermed reducere rengøringstiden. Men den helt store besparelse ligger i at det ikke kræver tør-docking, når systemet skal vedligeholdelse og rengøres, hvilket selvfølgeligt reducerer vedligeholdelsesudgifterne væsentligt.

Skriv et svar