Norsk frygt for radioaktive torsk

Norsk frygt for radioaktive torsk

Vrag af Russiske atomubåde ligger og lækker radioaktivt materiale fra havbunden af Barentshavet og Karahavet.
Det Norske Havforskningsinstitut siger til Nrk.no, at man frygter udslippene kan medføre radioaktive torsk og derved få store konsekvenser for fiskeriet i de nordlige farvande.

Forsker fra Det Norske Havforskningsinstitut Hilde Heldal har sammen med kollegaer fra Statens stråleværn i Norge, Ingrid Sværen og Anne Brunegot udfærdiget en rapport, hvor status over forskellige Russiske vrag og deres mulige indvirken på havmiljøet er beskrevet.

Oversigt over Russiske ubådhaverier

*Russisk Atomubåd Kursk forulykkende i 2000 med en af ubådens torpedoer og kun en snarrådig indsats fra kaptajnen hindrede en uoverskuelig atomulykke i Barentshavet.
*Russisk Atomubåd K-159 sank i 2003 udfor Murmansk fjorden og ligger på 238 meter vand. Lækker det radioaktive stof Cs-137.
*Russisk Atomubåd K-27 sank i 1979
*Russisk Atomubåd K-278 sank i 1989

I 2013 har de Russiske myndigheder planer om at enten at bjærge ubådene eller forsegle dem hvor de ligger.

En anden potentiel fare for fiskene og erhvervene omkring Barentshavet er det Russiske Atomkraftværk på Kolahalvøen samt de Russiske planer om i løbet af året at søsætte deres første flydende kernekraftværk.

Resultater fra de regelmæssige prøvetagninger og den intensive overvågning af de nordlige havområder, viser ikke et faretruende niveau af radioaktive stoffer, for øjeblikket. Dokumentationen af at Norsk fisk og produkter kommer fra et rent og ikke forurenet hav, har stor betydning for hele fiskerierhvervet og en fortsat overvågning er en absolut nødvendighed, konkluderer rapporten.