Norges eksport af fisk og skaldyr uændret

Norges eksport af fisk og skaldyr uændret

Den samlede eksport af fisk og forarbejdede produkter var for første kvartal 2013 på 13,4 milliarder Nkr og ligger derfor på samme niveau som sidste år.
Tallene for marts i år, dækker dog over en mindre tilbagegang på 4 procent til en samlet eksport i denne måned på 4,6 milliarder Nkr., sammenlignet med sidste år.

Eksporttallene dækker således over store udsving i første kvartal, i salget af fersk og frossen fisk fra Norge.

Største stigning var på eksporten af fersk torsk på 21 procent, svarende til en stigning på 85 millioner Nkr., sammenlignet med første kvartal 2012 og en øgning på ikke mindre end 63 procent i mængderne, til en samlet total på 23.000 tons.

Tallene for den frosne torsk, dækker tilsvarende negativt over en stor nedgang på 11 procent til i alt 419 millioner kroner i første kvartal 2013, trods en øgning på 17 procent i mængderne.

Sammenholdt med det generelle billede af første kvartal, hvor værdien af den norske lakseeksport er øget, som følge af kraftige prisstigninger og en tilsvarende stor nedgang i eksporten af sild og markrel samt klipfisk og saltfisk, ender første kvartal ud med et samlede og uændret resultat som første kvartal sidste år.