Miljøorganisationer indbyrdes ueninge om fiskerimetoder

Miljøorganisationer indbyrdes ueninge om fiskerimetoder

På den ene side mener tyske miljøorganisationer, at garnfiskeriet er noget den onde har skabt i vrede og modsat mener den danske miljøafdeling, at det er trawlfiskeriet der er det, og at det bør forbydes.
Sammenfatter man, som fisker, begge holdninger, kan man kun sidde tilbage med en indre frygt for, hvis miljøorganisationerne, i begge lande kunne blive enige om restriktioner og i givet fald hvorledes fiskeriet i så fald vil se ud i dag.

Fiskeskipper Jens Granlund fra Aarøsund, kunne på Bælternes Fiskeriforenings generalforsamling lørdag den 23. marts, på Strib Idrætsefterskole, informerer om at de tyske myndigheder, pt. forsøger at lovgive om forbud mod garnfiskeri, fra Femeren og vejen ind til Flensborg Fjord og derefter ud til tre mil, endog nogle steder helt op til 12 mil fra kysten.

Årsagen skulle angiveligt være fundet af døde marsvin på strandene ved Gelting samt fundet af et større antal havfugle, der ligeledes skulle have lidt druknedøden i forbindelse med garnfiskeri. Men som Jens Granlund videre konkluderer til DkFisk, ”kunne årsagen til dødligheden, jo være meget andet end garnfiskernes skyld. Det kunne med større sandsynlighed, være isens skyld.”

Granlund kunne videre fortælle, at den tyske Ministerpræsident i nærmeste fremtid, vil tage emnet op med sin danske kollegae og med den danske regering, om at få indført forbud mod garnfiskeri i nævnte områder.

Anbefalingen fra fiskeskipperen var da heller ikke til at tage fejl af, da han mente at alt sammenarbejde med miljøorganisationerne og lignende , ikke kunne betale sig og at der aldrig kunne komme noget fornuftigt ud af et sådant samarbejde. Derudover kunne han fortælle om egen opfattelse af miljøorganisationerne, at de kun havde et mål, nemlig at forbyde al slags garn- og trawlfiskeri. Samtidig pegede han på fiskerne fra Langø, som han mente ville blive de store tabere i dette spil.

Fortsætter udviklingen ad samme spor og vinder miljøorganisationerne diskutionen og debatten, må danske fiskere snart indstille sig på at fiske udelukkende med prop og snørre.