Nordatlantiske fiskearter har det generelt godt

Nordatlantiske fiskearter har det generelt godt

Bestandene af sild, makrel og blåhvilling vokser. Det viser en redegørelse for 2016, som den øverste færøske myndighed for havundersøgelser »Havstovan« har gennemført.

De pelagiske fiskearter har været genstand for intensive undersøgelser i 2016, og disse er gennemført af skibe fra Færøerne og andre lande.

Undersøgelserne viser, at makrelbestanden har det godt, selv om væksten er lidt lavere end de foregående år.

Bestanden af blåhvilling er, efter nogle års nedgang, igen i vækst, og vurderes at være i god form.

Efter flere års nedadgående størrelse, er sildebestanden omkring Færøerne ved at stabilisere sig. »Havstovan« peger især på, at 2013-årgangen formentlig vil få bestanden til at vokse, når denne årgang er kønsmoden.

ICES har anbefalet, at fangsterne af blåhvilling, sild og makrel omkring Færøerne kan stige med henholdsvis 73, 104 og 22 procent.

De pelagiske fiskearter i de nordatlantiske farvande omkring Færøerne fordeles i fællesskab med andre lande, heriblandt Island og Norge. Makrelbestanden fordeles efter en indgået aftale, og forhandlinger er imellem landene vedrørende sild og makrel.