NIVA undersøgelse: Mikroplast fundet i 80 procent af muslingerne

NIVA undersøgelse: Mikroplast fundet i 80 procent af muslingerne

Det er en større nordisk undersøgelse, der nu viser fund af mikroplast i fire ud af fem muslingearter i Norden. Flest fund er gjort omkring Oslofjorden samt Havnen og mindst på Grønland, Færøerne og Svalbard.

Det skriver videnskab.dk, at et større forskningsprojekt »Microplastics in marine bivalves from the Nordic enviroment«, nu har klarlagt forekomsten af mikroplast i 100 specifikt udvalgte steder i de nordiske lande. Her kunne forskerne konstaterer, at der både var gummilignende partikler i muslingerne samt mikroplastfibre og plaststykker.

Målet med den nordiske forskning
Det beskrives i NIVA-rapporten som værende et ønske fra både forskere og myndigheder, til at kunne identificerer og overvåge mængden og typen af de mikroskopiske plastpartikler der findes i havmiljøet for at kunne forstå hvilken påvirkning de kan have på det marine økosystemet.

Tidligere studier af mikroplast i det nordiske har hovedsageligt været i Nordsøen og i Østersøen, mens færre studier er foregået i Skagerrak og Kattegat eller i de nordligste og vestligste områder omkring Færøerne, Island og Grønland.

I et tidligere studie fra 2016 til 2017 blev muslinger foreslået som egnede bioindikatorer for overvågning af små partikler af mikroplast (< 1 mm). Dette er blandt andet begrundet med at muslinger er stedbundne, de filtrerer store mængder havvand, og de er talrige og dermed vidt udbredte og så har de allerede etableret sig som overvågningsorganismer for miljøgifte.

Desuden lever mange af muslingerne tæt på eller nær havbunden, som anses for at være et akkumuleringssted for mikroplast.

I undersøgelsen fandt man ikke nær så meget mikroplast på Grønland, Færøerne og Svalbard, hvilket nok nærmere skyldes, at der er taget forholdsvis færre prøver her.

Et andet mål for forskerne
Det vil være at kunne kortlægge kilderne til mikroplasten i muslingerne.

Det er norske NIVA der står bag rapporten, som er sket på bestilling af det norske miljødirektorat. Det Norske institut for vandforskning (NIVA) er Norges vigtigste miljøforsknings-institut for vandfaglige spørsmål, og de arbejder indenfor et bredt spekter af miljø, klima og ressource spørgsmål. NIVA’s forsker-kompetance kendetegnes af en solid faglig baggrund samt spids kompetencer indenfor mange vigtige områder. NIVA kombinerer forskning, overvågning og udredning samt problemløsning og rådgivning der arbejder på tværs af fagområderne.