Amerikansk forbrugerbevægelse advarer mod opdrætslaks

Amerikansk forbrugerbevægelse advarer mod opdrætslaks

Det er den amerikanske OCA (Organic Consumers Association) der er en online almennyttige forbrugerbevægelse og organisation der har fokus på at fremme forståelsen for organisk og socialt ansvarligt producerede fødevare til de amerikanske forbrugere, der er ude med advarslen mod at spise opdrætslaks.

laks

De skriver i en artikel, at fisk er en vigtig del af økosystemet og dermed også den menneskelige diæt. Desværre har overfiskning udtømt mange fiskebestande på verdensplan og den foreslåede løsning istedet med fiskeopdræt, har skabt langt større og endnu flere problemer, end den løser, skriver OCA videre. Ikke alene forurener fiskefarme det vandmiljø der opholder sig i, de spreder også sygdomme videre til vilde fisk.

Organisationen sætter lighedsregn mellem opdrættet laks og verdens mest giftige fødevarer.

OCA mener at laks måske er det mest fremtrædende eksempel på, hvordan fiskeopdræt har ført os på afveje. Fødevaretest afslører, at opdrættet laks er en af ​​de mest giftige fødevarer i verden, der har mere til fælles med junkfood end helsekost.

Undersøgelser, der viser, hvor alvorlig problemet er:

  • En global vurdering af opdrættet laks allerede offentliggjort tilbage i 2004, blev der fundet 13 vedvarende organiske forurenende stoffer i fiskens kød. I gennemsnit var koncentrationen af ​​polychloreret biphenyl (PCB) i opdrættet laks otte gange højere end i vilde laks, hvilket fik forfatterne til at konkludere, at »Risikoanalyse indikerer, at forbrug af opdrættet atlantisk laks kan udgøre sundhedsmæssige risici, der forringer de fordelagtige virkninger af fiskeforbruget.«

Forskere advarer også om at opdrættet laks kan indeholde brandhæmmende kemikalier

Nu advarer forskere om, at opdrættet atlantisk laks, der sælges i USA og UK, også kan indeholde polybromerede diphenylethere (PBDE’er), giftige POP’er, der er begrænset eller forbudt i USA og mange europæiske lande på grund af deres toksiske indflydelse på børns udvikling.

PBDE’er er en klasse af kemikalier, der i årevis blev brugt som flammehæmmende stoffer, og selv om der i 2004 fik begrænset forbruget af nogle af kemikalierne i denne klasse, kan de stadig findes i ældre produkter og i miljøet. Kina, Thailand og Vietnam, tre områder der behandler betydelige mængder elektronisk affald, vides at have højere niveauer af PBDE’er i miljøet.

I de senere år har forurening af flammehæmmende medført alvorlig bekymring, da disse kemikalier opbygges i miljøet over tid og findes i mange områder, så det nu findes i både grundvand og åbent vand.

Du kan læse hele artiklen her på Organic Consumers Association (engelsk)

FiskerForum.dk havde samme år en artikel om »Er det GO or NO-GO for opdrættet laks. Læs den her. Den giver også et ganske godt billede af, hvor sundt det egentlig er, når vi sammenligner opdrættet laks kontra vildfanget laks.