Er det »Go or no-Go« for opdrættet laks

Er det »Go or no-Go« for opdrættet laks

Fisk er sundt, men hvor sundt er det egentligt, når vi taler om opdrættet laks kontra vildtfanget laks. Det spørgsmål stiller Videnskab.dk og prøver i det følgende at finde det helt rigtige svar.

Spørger man dér hvor laksen er flest, nemlig i Norge hos de norske sundhedsmyndigheder, skulle der intet være i vejen for at spise de opdrættet laks, fra de norske havdambrug. Men retter man spørgsmålet til den norske akvakultur selv, så er de ifølge eget udsagn plaget af lakselus samt en lang række bakterie- og virussygdomme, som branchen har meget svært ved at slå ned og behandle for. En situation som bekymre blandt andet den norske fødevaresikkerhedsmyndighed.

Så spørgsmålet trænger sig mere og mere på, for er det nu så sikkert og lige så godt for os, at spise opdrættet fisk som anden fisk, eller indeholder de for eksempel langt flere miljøgifte og antibiotika.

Vi ved jo, at miljøgifte er stoffer, som ikke bliver nedbrudt i kroppen, men som i stedet hober sig op. Mange af giftstofferne er samtidig fedtopløselige, og man finder dem derfor meget ofte og mange gange i fede fisk. I den forbindelse er der særligt fokus på dioxiner, PCB´er og bromerede flammehæmmere.

Trods bekymringerne, ser blandt andet de norske sundhedsmyndighederne gerne, at vi fortsat spiser rigeligt med fisk, gerne to til tre gange om ugen, hvor halvdelen overvejende skal være enten ørred, makrel eller sild, som netop hører under kategorien, de fede fisk.

Tidligere var der betydeligt flere miljøgifte i opdrættet laks end man fandt i vildlaks. Det blev forklaret med, at de opdrættede laks’s føde var baseret på fisk og / eller fiskeolie, som dermed tilførte mange uønskede stoffer med i foderet til de opdrættet laks.

I dag foregår fodringen under langt mere kontrolleret, således de opdrættede laks fodres med omkring 70 procent plantebaserede foder hvilket betyder, at opdrættet laks nu har et lavere indhold af miljøgifte end vildlaks.

I en kommentar til spørgsmålet fra Videnskab.dk, siger forskere i dag, at opdrættede fisk, er lige så sunde som vildfiskene, med hensyn til miljøgifte som kviksølv, dioxiner og PCB. Når vi ser på andre stoffer, der kommer fra foderet, som pesticider. Henvises til de data, man havde til rådighed fra 2014. Her fandt man resterne af disse stoffer så lave, at de ikke på nogen mulig måde kunne udgøre en fare for mennesker.

I undersøgelsen indgik også forholdet mellem omega 6 og omega 3 fedtsyrer blandt vildlaks og opdrætslaks. Opdrætslaks havde her et langt mindre indhold af både omega 6 og 3, men opdrætslaksene havde alligevel en evne tidligt i livet, til at omdanne omega 3 fra planter til de lange fedtsyrer som EPA og DHA.

Konklusionen er, at selvom opdrættet laks indeholder mindre omega 3 og omega 6 fedtsyrer, så får vi alligevel nok, hvis vi følger anbefalingerne om at spise både fed fisk og anden fisk. Og kigger man på næringsstofferne, som proteiner, B12 og Jod er der heller ikke væsentlige forskelle mellem det at spise vildtlaks og opdrætslaks. Dog finder man et mindre indhold af selen, kobber, zink og jern i opdrættet laks.

Så næste gang tænderne sættes i en laks, opdrættet eller vild, så har man nu en basis-viden omkring forskellene mellem de to fisk og i givet fald også en mulighed for at vælge til eller fra.