Nedgang i fiskeriet har påvirket Hvide Sande Havns årsresultat
Forto: FiskerForum.dk

Nedgang i fiskeriet har påvirket Hvide Sande Havns årsresultat

Hvide Sande Havn måtte i 2019 se årets resultat falde med 2.3 mio kroner. Der overvejende skyldes kraftige fald i indtægterne på værdiafgifter fra både konsum- og industrifiskeriet, der faldt med 32 procent fra 2018 til 2019.

For de øvrige havneafgifter, gods og varer, har der været et fald på ca. 15 procent i forhold til året før, hvilket afspejler et lavere aktivitetsniveau der overvejende skyldes at installationen af Horns Rev 3 havvindmølleparken, nu er afsluttet.

I Hvide Sande Havn’s regnskab kan man se af havnens samlede omsætning er faldet ca. 7,5 procent fra 2018 til 2019. fra 37,5 mio. kroner imod den budgetterede og forventet omsætning på 39,7 mio kroner, der gav et års resultat på 3, mio kroner, der svarer til et fald på ca. 40 procent i forhold til 2018. Trods dette vurderer Havnen resultatet som værende tilfredsstillende, når man tager højde for den store nedgang i fiskeriet.

Fortsat stort fokus på besejlingsforholdene og oprensningen i Havnen
Havnen har iværksat forskellige undersøgelser og vurderinger af besejlingsforholdene omkring Hvide Sande, som ventes at kunne danne grundlag for en tilpasning af oprensningsstrategien. En strategi der gør det muligt for Havnen løbende og hurtigt at tilpasse sig og afhjælpe.

Regnskabet bærer også vidensbyrd om et 2019, hvor Havnen har gennemført flere væsentlige anlægsarbejder, med flere nyanskaffelser.

 • Kajforstærkning med fodspuns samt ny fendering ved kaj 81, med ialt 108 meter kaj til en samlet anlægssum på 1,6 mio kroner.
 • Ny kaj mellem kaj 81 og 82. Fendering og ny trawlhåndteringsplads, med en samlet anlægssum på 4,5 mio kroner
 • Uddybning i Nordhavnen (sydøst) tilca. 7 meter. Anlægssum ca. 1,0 mio. kroner.
 • Inddæmning og sikring af nyt areal på Bedingsvej til lagerplads/heliport, hvor anlægssummen androg ca. 575.000 kroner.
 • Nye landgangsløsninger ved udførte kajforstærkninger. Stræker sig ind i 2020 med en anlægssum ca. 500.000 kroner.
 • Mamrelund Øst med 25 meter bølgeskærm hvor anlægssummen androg ca. 325.000 kroner.
 • Byggemodning ved Langsand Langs Vand etape 2 og etape 3. Projektet strækker sig ind i 2020, hvor den samlede anlægssum var på ca. 2,3 mio kroner.
 • Byggemodning Langsand Langs Vand hvor tilslutningsbidraget for kloak i hele området lød på 1,9 mio kroner.
 • Uddybning i Østhavnen med en anlægssum på ca. 625.000 kroner
 • Renvering S/P Træl med en anlægssum på ca. 1,4 mio kroner.
 • Forbedret afmærkning ved besejling med molefyr og ledefyr m.m. hvor den samleet anlægssum var på ca. 575.000 kroner
 • Etablering af tømmepladser for autocamepre med en anlægssum på ca. 105.000 kroner
 • Anskaffelse af ny truck der androg ca. 205.000 kroner.

Ligeledes har Havnen arbejdet på at fremtidssikre lejeindtægten for de 3 store vindmøller på Havnens areal. Det har nu båret frugt og de ejes nu af hvide Sande Fjernvarme, der med en lejeindtægt, som er delvis produktionsafhængig, nu er sikret fremover.

Hvide Sande Havn’s regnskab og den revideret årsrapport for 2019 er nu sendt til Ringkøbing Skjern Byråd, med en indstilling om at godkende årsrapporten og regnskabet på byrådets næste møde tirsdag den 19. maj 2020 klokken 16.00.