Naturstyrelsen rykker nu på sæl-problematikken

Naturstyrelsen rykker nu på sæl-problematikken

Den nye fokus som miljø- og Fødevareminister Eva kjer Hansen har på sælproblemt, har nu fået Naturstyrelsen til at rykke til Bornholm, den 11. december 2015 klokken 13.00 til Fiskeriforeningens lokaler i Rønne.

I et brev til Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening i Rønne, inviterer Naturstyrelsen til »møde om garn- og krogfiskeriets udfordringer med gråsæler ved Bornholm«.

Fra styrelsen deltager, Anja Gadgård Boye og Pernille Birkenborg Jensen samt Niels Worm og Chisina Nissen plus Michael Borch Grell & NST Bornholm.

Der vil først være en præsentationsrunde, hvorefter spørgsmålene retter sig mere ind på selve problemmet. Hvordan oplever fiskerne konkret problemerne med gråsæler? Under hvilke forhold, hvor, hvordan og i hvilket type fiskeri er problemerne størst. Hvad er der gjort for at afbøde problemerne og i givet fald, hvad virker og hvad virker ikke.

Herefter vil NST komme med en kort introduktion til reguleringsordningen for gråsæler. Igen en rundbordsdiskution fiskere og vildtforvaltningsfolk imellem, hvor spørgsmålene vil omhandle, hvorledes fiskerene oplever ordningen og for Bornholms vedkommende, hvorfor den ikke benyttes og sidst og vigtigst, er der vilkår som fiskerne kunne ønske sig ændret?

Miljø- og Fødevareministeriets øvrige tiltag vedrørende konflikter mellem sæler og fiskeriet. Hvor man nærmere kommer ind på afværgning og kortlægning af skader i følge NST med Helcom og forvaltningsplan.

Forslag til kursus i regulering. Er der stemning og interesse for deltagelse blandt fiskerne og i givet fald om der er indholdsmæssige ønsker i den retnin samt hvornår det bedste tidspunkt for et kursus vil være.

Til slut vil NST gerne høre hvordan fiskerne ser på de foreløbige resultater med alternative redskaber, som allerede nu er udviklet til afværgning af sælskader.

Et vigtigt møde for de Bornholmske fiskere, der her kan få indflydelse på hvorledes reguleringen skal foregå fremadrettet. Meget står på spil og formanden for den lokale Fiskeriforening, opfordre da også alle medlemmer om at møde op og tage del i denne for fiskeriet vigtige debatmøde.

Læs DTUs rapport om sælskader her