Succesfuldt fyraftensmøde i Vestjysk Bank

Succesfuldt fyraftensmøde i Vestjysk Bank

Vestjysk Bank i Hvide Sande havde igen i år inviteret fiskere og andet godtfolk til fyraftensmøde i bankens lokaler i Bredgade.

Under motoet »Vi vil Fiskeriet«, lagde adm. Bankdirektør Jan Ulsø Madsen fra land, med en forsikring om, at fiskeriet var et lige så stort aktiv for banken, som andre erhvervsgrupper. Samtidig kunne den vestjyske bankdirektør glæder sig over at banken netop havde scoret højest i en kundetilfredshedsanalyse, som i følge ham netop kendetegner bankens intentioner om altid at være på bølgelængde og i øjenhøjde med kunderne.

Ulsø Madsen havde efter en gennemgang af bankens nøgletal, en god nyhed til fiskerne, og det er en generationspulje på 10 millioner kroner til nye fiskere, til en meget lav rente. Her kan yngre fiskere, der ønsker at starte i fiskeriet, søge om opstartslån på meget favorable vilkår.

Fiskeriet størst på Hvide Sande Havn

Herefter var det Steen Davidsen, havnedirektør for Hvide Sande Havn der stod for gennemgangen af havnens seneste udvidelser. Men inden man kom så langt, blev det lige slået fast, at det stadigvæk er fiskeriet der bærer størsteparten af økonomien igennem Havnen. Men som Steen Davidsen også pointerede, gør man meget ud af, at sikre Havnens fortsatte udvikling, ved at sprede sig over flere forretningsområder.

Hvide Sande Havn sidder ikke på hænderne eller triller tommelfingre, fortalte han. Der investeres aktivt og sikre dermed fokus fra andre på Hvide Sande, som et godt alternativ som transporthavn. Blandt andet fortalte havnens chef, at man netop har overtaget Aarhuskajen, der ligger ud mod indsejlingen, fra Kystdirektoratet. Her etablerer man nu en 150 meter lang brokaj, med en vanddybde på 7 meter, således man tager hånd om nogle af de trængselsproblemer, der indimellem opstår, når de større fragtskibe anløber havnen.

Specielt hensyntagen til den lidt større og tungere skibstrafik, takkede havnechefen fiskerne for. Både for deres forståelse og særligt deres hensyntagen til, at disse skibe ikke i samme grad, som mange af trawlerne kan, manørere let og ubesværet.

Davidsen pointerede, at udvidelsen af Havnen, til også at omfatte fragtskibene, er med til at give midler til Havnens fortsatte udvikling og dermed sikre fiskerne de bedste faciliteter overhovedet. Derfor var opfordringen da også fra Steen Davidsens side, hold altid kanal 12 åben, så trafikken ind og ud af havnen, kan glide til alles tilfredshed.

Nyt brugervenligt onlinesystem til strømudtag

Prototype-opsætningen af strømudtagene, igangsættes omkring 1. april næste år og vil ifølge havnechefen minimerer tabet af el og samtidig sikre at brugerne, kun komme til at betale for det faktiske forbrug. Systemmet er udviklet i samarbejde med Havnen og det lokale Vest-El samt LindPro. Et system som allerede inden det er sat op, har vakt betydelig interesse i andre havne også. Man forventer at når systemmet er udbygget vil man som fisker kunne logge sig ind på en stander i eksempelvis Thyborøn Havn eller anden havn og få strømafregningen samme sted fra.

Nøgleordet for tilskud er Discard

Herefter var det fiskerikonsulent Bent Bro fra Thyborøn Havns Fiskeriforening der orientede om de nye tilskudsregler under EU´s fiskeriprogram, og hvad man i givet fald kan få tilskud til. Nøgleordret her var discard.

Der åbnes en ny pulje den 4. januar 2016 med 23.7 millioner kroner, som givetvis også bliver efter først til mølle princippet. Danmarks Fiskeriforening PO har dog allerede indsendt et ændringsforslag til dette. Så behandlingen af ansøgninger får et mere anstændigt præg, istedet for man som tidligere kun har haft ganske få dage til, nærmest at jappe det hele igennem. Så foreslår Fiskeriforeningen nu, at man udskyder fristen til 1. februar 2016, så ansøgningerne kan få den fornødne ro og tid.

NaturErhvervsstyrelsen kommer på discardbesøg

Adm. direktør Niels Wichmann, Danmarks Fiskeriforening PO, kom herefter på banen om de kommende nye discard-regler, og hvad det kommer til at betyde for den enkelte. Wichmann kunne fortælle at NaturErhvervsstyrelsen planlægger en runde med de nye regler, hvor blandt en gammel kending fra NaturErhverv, Mik Jensen vil informere om de nye regler.

Fyraftensmødet var præget af god information og en åben dialog om foredragsholdernes indlæg. En god oplevelse for alle, med mange fremmødte. Ligesom alle kunne gå til weekend, en smule klogere på fiskeriets vilkår og forhold.

FiskerForum.com