NaturErhvervsstyrelsen udsender bilag 6 om tobis fiskeriet

NaturErhvervsstyrelsen udsender bilag 6 om tobis fiskeriet

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 og forbud mod rationsfiskeri af tobis i alle områder

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen er opfisket og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen med virkning fra og med torsdag den 22. maj 2014. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra det anførte forvaltningsområde træder i kraft søndag den 25. maj 2014. Forbuddet omfatter fiskeri af tobis under alle ordninger, og der gælder ingen undtagelse herfor.

Forbud mod rationsfiskeri af tobis

Den til fiskeri af tobis på rationsvilkår disponible mængde for forvaltningsområderne 1, 2 og 3 på i alt 15.000 tons skønnes nært opfisket.

Der indføres derfor med virkning fra og med søndag den 25. maj 2014 forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak. Forbud mod at medbringe og lande tobis fanget på rationsvilkår i område 1 og 3 i Nordsøen og Skagerrak træder i kraft med virkning fra tirsdag den 27. maj 2014.

Fartøjer, der er opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1338 kan indtil andet meddeles fortsat fiske tobis i Kattegat.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. maj 2014”