Nationalpark Vadehavet – erhvervsfiskerne holdes ude af bestyrelsen

Nationalpark Vadehavet – erhvervsfiskerne holdes ude af bestyrelsen

Miljøministeriet har indstillet hvilke foreninger og organisationer, der tilbydes plads i den 15 mand store bestyrelse. Der er ikke plads til erhvervsfiskerne. I stedet er en række rekreative foreninger og organisationer tilbudt pladser, herunder også Sportsfiskerne.
I stedet er en række rekreative foreninger og organisationer tilbudt pladser, herunder også Sportsfiskerne.

På trods af nationalpark Vadehavet også dækker et søterritorium med stærke erhvervsfiskerinteresser indenfor muslinger og hesterejer, har Miljøministeriet set bort fra erhvervsfiskernes udtrykkelige ønske om at få plads i den 15 mand store bestyrelse.

Den 1. oktober har Miljøministeriet offentliggjort, hvem der kan udpege medlemmer til den kommende bestyrelse. Blandt de primære brugere, tilbydes Landbruget og Digelagene en plads. Derudover er de fire tilstødende kommuner samt Skov og Naturstyrelsen repræsenteret. Følgende rekreative foreninger og organisationer får også mulighed for at indstille en person:

Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Danmarks Ornitologiske forening
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforening

Danmarks Fiskeriforening havde også ønsket en bestyrelsespost. I et høringssvar skrev formand Svend- Erik Andersen bl.a., at det vil være en hån mod erhvervsfiskeriet, såfremt foreningen ikke repræsenteres.

Og i lokalområdet er formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening Jesper Juul Larsen dybt skuffet over Miljøministerens beslutning. ”Nationalparken strækker sig ud til 3 sømil – og vi har store fiskeriinteresser i det område, derfor bør vi være repræsenteret”, siger han i en kommentar.

Når bestyrelsen er nedsat, skal der efterfølgende udpeges et Nationalparkråd. Dette råd får mulighed for at indstille to personer til bestyrelsen; ”Det kan jeg ikke bruge til ret meget – jeg ønsker erhvervsfiskerne deltager på et rent mandat – ikke som repræsentant for et Nationalparkråd” udtaler Jesper Juul Larsen.

Nationalparken vil blive indviet af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og miljøministeren ved en stor folkefest lørdag den 16. oktober 2010.