Iltsvind udbredelsen markant lavere end sidste år.

Iltsvind udbredelsen markant lavere end sidste år.

Flere omgange med stærk vind har reduceret kraftigt ud i områder, der er berørt af iltsvind.

Flere perioder med kraftig blæst har opblandet vandmasserne og gjort den generelle iltsvindssituation bedre, blandt andet i Limfjorden.
Flere perioder med kraftig blæst har opblandet vandmasserne og gjort den generelle iltsvindssituation bedre, blandt andet i Limfjorden. Naturligt sårbare områder som det sydlige Lillebælt, det Sydfynske Øhav og de sønderjyske fjorde er stadig hårdt ramt. Det skriver Danmarks Miljøundersøgelser i iltsvindsrapporten for september måned.