Gigant brøler i den biologiske rådgivning.

  • Post category:Forskning

Det viser sig at biologerne har undervurderet 2006 årgangen af Nordsø sild med ikke mindre end 75%. EU Kommissionen opfordres til omgående at hæve kvoten. Den samlede sildebestand i Nordsøen vurderes nu til at være 300.000 tons større end hidtil antaget. Hvor biologerne hidtil har anbefalet kvoter ud fra en bestand på 1mio. tons, anser man nu bestanden til at være 1,3 mio. tons.

Fortsæt med at læseGigant brøler i den biologiske rådgivning.