MSC for nordøstatlantisk makrel suspenderes

MSC for nordøstatlantisk makrel suspenderes

Makrel fanget efter udgangen af marts måned, må ikke markedsføres med MSC label.
Forbrugere, som benytter det kendte MSC mærke som ledetråd i forbindelse med indkøb af fisk, må fremover se bort fra danskfangede makrel, da disse med udgangen af marts måned suspenderes fra ordningen.

Årsagen er uenighed om kvotefordeling landene imellem og deraf følgende overfiskeri, med risiko for bestanden kollapser – og MSC certificeringen signalerer netop, at fiskeriet sker på et bæredygtigt grundlag. Derfor mister bl.a. danske, svenske, norske, skotske og irske fiskere nu muligheden for at sælge makrel med MSC certifikat.

Danmarks Pelagiske Producent Organisation, som repræsenterer de danske makrelfiskere, bekræfter at suspenderingen er varslet kort før Nytår, og vil have virkning med udgangen af marts måned.

Der er en teoretisk mulighed for at ordningen kan fortsætte, men det forudsætter at Island, Færøerne, Norge og EU inden da enes om en kvotefordeling, hvilket dog anses for urealistisk, da parterne efter utallige forsøg de senere år, har opgivet fortsatte forhandlinger.

Fiskeindustrien må i den efterfølgende periode fortsat godt markedsføre makrel med MSC label, men kun i det omfang det sker på basis af råvarer, der er fanget inden suspenderingen. Derfor må man formode, at der i en overgangsperiode fortsat vil kunne findes MSC certificerede makrel på supermarkedets hylder.

FiskerForum.com