Støjbeskyttelse og arktiske regler på dagsordenen i IMO

Støjbeskyttelse og arktiske regler på dagsordenen i IMO

I FN’s søfartsorganisation (IMO) har man netop afholdt et møde i underkomitéen for design og udstyr (DE).
Med Danmark som initiativtager har DE arbejdet med at udvikle nye bindende internationale regler om beskyttelse af besætningen mod støj. Arbejdet nærmer sig sin afslutning, og på mødet blev der opnået enighed om et udkast til en ny bindende IMO-kode om støj i skibe (”IMO Code on Noise Levels on Board Ships”). Udkastet til den nye kode fremsendes nu til søsikkerhedskomitéen (MSC), som forventes at behandle den i maj 2012, hvorefter den kan forelægges til vedtagelse på mødet i december.

Sejlads i Arktis og udarbejdelse af nye regler i den såkaldte polarkode var også højt på dagsordenen. På det søsikkerhedsmæssige område blev der opnået vigtige fremskridt. Det danske forslag om, at skibene skal koordinere deres sejlads af hensyn til at kunne få hjælp fra andre skibe i tilfælde af en ulykke, indgår fortsat i grundlaget for den kommende kode. Dette er særligt vigtigt for krydstogtskibes sejlads i Arktis. En række lande og organisationer havde endvidere indsendt en række forslag til beskyttelse af det sårbare miljø i Arktis. Dette arbejde kunne ikke færdiggøres på mødet. For at fastholde udviklingen af koden blev der derfor udarbejdet en tidsplan for det videre arbejde med koden, hvorefter et udkast forventes forelagt for MSC i foråret 2014 med henblik på godkendelse.

På mødet blev følgende emner drøftet:

*Fastlæggelse af støjgrænser i arbejds- og opholdsområder på last- og passagerskibe.
*Sejlads i polarområder.
*Vindmølleskibe.
*Elektriske installationer i last- og passagerskibe.
*Ændring af typegodkendelseskrav til forbrændingsanlæg.
*Revision af vejledningen om godkendelse af kloakspildevandsanlæg i skibe.
*Rammer for vedligehold af skibes redningsmidler.
*Faste kriterier for godkendelse af redningsveste og redningsdragter.
*Nye regler for redning af skibbrudne fra vandet.

Hvis du vil vide mere om mødet i underkomitéen for design og udstyr, kan du henvende dig til specialkonsulent Steen Nielsen på 39 17 45 91 eller sn@dma.dk.