Fiskeriskolen i Thyborøn med i større Europæisk projekt.

Fiskeriskolen i Thyborøn med i større Europæisk projekt.

I de næste par år vil Fiskeriskolen være koordinator og deltager i et EU finansieret 2Fish projekt.
Skolerne skal vurdere behovet for uddannelse indenfor fiske- og servicebranchen for: fiskehandlere, vod- og trawlbindere, akvakultur specialister, auktions medarbejdere, fiskeeksportører og rådgivende og finansielle medarbejdere m.fl. og inddrage dem i det normale VET system.

I 2Fish-Projektet er der sat ekstra fokus på madsikkerhed og kvalitet.
Det traditionelle fiskeri i Europa af fisk og skaldyr udgør stadig en stor og væsentlig del af europæernes valg af fødevare. Området er samtidig strengt reguleret gennem EU-regler og lovgivning der vægter kvalitet og sikkerhed højt. Dette stiller store krav til kompetencerne hos alle led i fiskeindustrien.

Fiskeriskolerne er derfor meget afhængige af dygtige og faglærte medarbejdere, hvis kvalifikationer og viden direkte påvirker kvaliteten af produkter og tjenester. Som det er i dag, er udbuddet af erhvervsuddannelse inden for fiskerisektoren i Europa hovedsageligt koncentreret om uddannelse i relation til at blive fisker. Serviceerhverv knyttet til fiskeribranchen har generelt begrænsede muligheder for at få en relevant faglært uddannelse. 2Fish har derfor til formål at tilbyde uddannelsesmuligheder inden for den europæiske fiskerisektor, som ikke eksisterer i dag.

Partnerne i projektet er et bredt udsnit med en bred pædagogisk kompetence og uddannelse samt partnere med stor faglig viden og erfaring, der alle kommer fra Norge, Irland, Spanien, Italien og Danmark. Alle fra lande hvor fiskeriet stadig udgør et eksistensgrundlag og lande som støder op til Middelhavet, Atlanterhavet og Nordsøen.

Fiskeriskolen er i øjeblikket i gang med at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække behovene for uddannelse indenfor fiskeriets serviceerhverv.