MSC-certificerede fisk landes nu fra de indre danske farvande

MSC-certificerede fisk landes nu fra de indre danske farvande

Det er Minna Epps fra MSC Skandinavien og Østersøregionen, der bringer den gode nyhed til torvs, at Sildefiskeriet i Skagerrak, Kattegat og den vestlige del af Østersøen nu bliver MSC-certificeret.

»Allerede for få år siden blev det danske sildefiskeri i Nordsøen certificeret, så vi byder certificeringen af sildefiskeriet i Skagerrak og Kattegat velkommen, et fiskeri som bedrives på en bæredygtige bestand med kun få påvirkninger på havmiljøet«, fortæller Minna Epps.

MSC-certificeringen byder på nye muligheder

De danskfangede sild sælges i Danmark, samt eksporteres til Tyskland som frosne fileter og MSC certificeringen byder på da også på nye muligheder, som direktør i Danmarks Pelagiske Producent Organisation DPPO, Esben Sverdrup-Jensen kommenterer her »Det er med stor tilfredshed at vi nu har opnået MSC certificering for sild i Skagerrak, Kattegat og vestlig Østersø. Bag certificeringen ligger flere års arbejde med udviklingen af en langsigtet og bæredygtig forvaltningsplan for dette fiskeri. Danske og svenske fiskere har spillet en afgørende rolle i dette arbejde. MSC certificeringen er bogstaveligt talt »en blåstempling« af dette store arbejde. MSC certifikatet har vist sig afgørende på markedet for sild, nu kan det kystnære fiskeri i Skagerrak, Kattegat og i Østersøen også levere bæredygtigt fanget sild til det europæiske marked.«

Sorteringsrist mindsker bifangsten

Udfordringen i fiskeriet efter sild, har været bifangsten af sej og for at mindske dette har man i samarbejde med et Svensk Universitet udviklet en sorteringsrist, der sættes i indgangen af trawlet og derved forhindrer større fisk i at blive fanget.

Danske fartøjer udgør lige over halvdelen af de fyrre fartøjer der deltager i fiskeriet efter sild, hvor hovedparten af de fangede sild 25.000 kommer fra Skagerrak og Kattegat og for en mindre dels vedkommende ca. halvanden tons kommer fra Vestlige Østersø.