Mod en rejefattig sommer.

Mod en rejefattig sommer.

Rejebestanden i Nordsøen og Skagerrak er på et meget lavt niveau. Nye målinger indikerer en yderligere nedgang siden sidste år.
Det er det norske Havforskningsinstitut, som har været på rejetogt i januar/februar måned. Forskerne tæller de et-år-gamle rejer, hvilket ifølge instituttet giver en god indikation af hvordan næste års rejefiskeri bliver. Og i år peger rekrutteringspilen for første gang opad efter 4 år med nedgang.

Guldborg Søvik fra Havforskningsinstituttet siger følgende: ”Rejerekrutteringen af et-årige er bedre i år sammenlignet med sidste år.” Men rekrutteringen i 2011 er fortsat meget lav og langt under topårene 2006 og 2007. ”På trods af flere et-årige end sidste år, har vi målt et fald i biomassen på mere end 10 procent. Og det skyldes vægten af de små et-årige er meget lav i forhold til vægten af de ældre rejer,” fortsætter Guldborg Søvik.

Den årlige rejekvote for Skagerrak og Nordsøen er fastsat og fordelt mellem EU og Norge for 2011. Totalkvoten for området ligger på 12.800 ton, og det er første gang at kvoten har været under 13.000 ton.

Forskerne kan ikke give nogle konkret forklaring på nedgangen i rejebestanden, men det er sandsynligt at udklækningen af rejeæggene ikke falder sammen med opblomstringen af byttedyr.