MEP’ er stiller spørgsmåltegn til forvaltningen af torsk i Østersøen

MEP’ er stiller spørgsmåltegn til forvaltningen af torsk i Østersøen

De socialdemokratiske Europa-Parlamentarikere Claus Larsen-Jensen og Ole Christensen har nu stillet en række spørgsmål til Europa-Kommissionen, i forlængelse af den løbende kontakt de hver især har haft med fiskerne på hhv. Bornholm og i Nordjylland, vedr. de begrænsninger EUs fiskeripolitik , sætter for fiskerne.

Et af initiativerne, som Claus Larsen-Jensen, har taget efter fredagens fisketur med R499 Mickentho og skipper Jesper Funch Jensen, var muligheden for at afvikle sommerstoppet og få gennemført en åbning af den lukkede ”kasse” i Østersøen.

“Det er helt urimeligt, at fiskerne må vente år ud og år ind på at EU bliver enig med sig selv, inden man kan få nye og forhåbentligt mere fleksible flerarts-forvaltningsplaner.
Derfor kræver vi nu et klart svar på hvad Kommissionen har tænkt sig at gøre for at sikre en hurtig afklaring, samt fremsætter en række af fiskernes egne konkrete forslag til hvordan man kan gøre det bare lidt lettere at være fisker i Danmark,”
siger Claus Larsen-Jensen, i en kommentar og til en opfølgning af mødet med Nexø-fiskeren i fredags. “Fiskerne er trængt af begrænsninger fra både danske og europæiske myndigheders side.”

Pres på Europa-Kommissionen
Derfor er det bornholmske parlamentsmedlem nu gået sammen med Ole Christensen, MEP (S), for at øge og lægge pres på Europa-Kommissionen, for at fjerne de rent bureaukratiske forhindringer, som man har skabt for erhvervet.

Forvaltningsplanen for torsk i Østersøen er, i lighed med unionens øvrige forvaltningsplaner for fiskeri i fællesskabets farvande, ude af trit med virkeligheden grundet den vedtagne reform af fiskeripolitikken.

Dertil kommer, at der konstateres et grundlæggende behov for en ny forvaltning af torsken i Østersøen, da den eksisterende praksis er ufleksibel i forhold til den videnskabelige rådgivning og skaber dårlige rammevilkår for fiskeriet. I forbindelse hermed er et af problemerne, at torskeforvaltningsplanen ikke er integreret i en flerartsplan.

Kommissionen bedes på denne baggrund svare på;

  • 1) Hvor langt er Kommissionen med at forberede ny lovgivning for forvaltning af fiskeriet i Østersøen, herunder torskefiskeriet og specifikt hvorledes Kommissionen vi l sikre den reduktion af mindstestørrelsen for torsk i Østersøen fra de nuværende 38 cm til 35 cm, i begge forvaltningsområder, som både STECF og BSRAC har anbefalet?
  • 2) Om hvorvidt der, i tråd med Kommissionens tidligere tilkendegivelser, påtænkes at fremlægges en flerarts-forvaltningsplan, og ifald dette måtte være tilfældet; hvilken rolle det regionale forvaltningsråd for Østersøen tiltænkes i denne forbindelse?
  • 3) Hvorledes Kommissionen vurderer det fremadrettede behov for sommerstop for torskefiskeriet i Østersøen og behovet for ikke at tillade fiskeri i “kassen” i den Østlige Østersø, specifikt hvorvidt Kommissionen mener der vil være mulighed for at fjerne disse forhindringer for fiskerierhvervet?
  • 4) Vil Kommissionen redegøre for den aktuelle situation i forhold til den institutionelle konflikt om fortolkningen af Artikel 43 , §§ 2 og 3 i Lissabontraktaten, der p.t. blokerer for forhandling af en række forvaltningsplaner, redegøre for hvilke tiltag der foretages for at løse konflikten, samt fremkomme med en vurdering af hvilket tidsperspektiv der måtte være for løsningen af denne konflikt?