Mens fiskerne samles til protestsejlads..

Mens fiskerne samles til protestsejlads..

Kaster NaturErhvervstyrelsen mere benzin på bålet, ved kategorisk at nægte både bi-erhvervsfiskere og erhvervsfiskere, kompensation for de ekstra udgifter fiskerne har, med øget brændstofudgifter og flere timer på havet, som er konsekvensen af ødelæggelserne af de naturlige fiskepladser som Lappen, Disken og Tårbæk Rev.

NaturErhvervstyrelsen afviser kompensation
I en kommentar til NaturErhvervstyrelsen sektionslederes svar til Frederiksborg Amts Avis, vedr. de altødelæggende sandsugninger der finder sted, og hvor styrelsens begrundelse var, ”at da tilladelsen til sandsugning på Lappegrunden i Øresund, ikke er begrænset til en enkelt bygherre, og til brug i et stort enkeltstående anlægsarbejde, giver reglerne ikke ret til erstatning til fiskerne, hvilket heller ikke er tilfældet ifølge fiskeriloven,” reagerer fiskerne voldsomt på.

Måske stopper fiskeriet i Øresund
Et svar som Bi-erhvervsfisker Søren Nordshøj selvsagt ikke er fornøjet med. ”Det er helt urimeligt, at vi ikke kan få kompensation. Vi burde få en eller anden form for erstatning, for råstofindvindingen fratager os muligheden for at fiske.”

Når erhvervsfiskerne i området ikke kan få fisk i nettet, i de ødelagte områder i Øresund, er de tvunget til at sejlere længere væk, hvilket giver økonomiske panderynker til det i forvejen hårdt presset naturskånsomme kystfiskeri.

Erhvervsfisker Søren Jacobsen har i øjeblikket kun fokus på at få området fredet. ”Råstof-indvindingen truer vores eksistensgrundlag, og de økonomiske konsekvenser bliver kun større, hvis man fortsætter sandsugningen. I yderste tilfælde kan det betyde, at vi må stoppe fiskeriet i Øresund,” siger en lige så desillusioneret fiskeskipper til avisen. (Red. Læs rapporten ”Råstofindvinding på havbunden” her.

Danske havområder bliver udbudt til råstofindvinding, på auktion af Naturstyrelsen - og tilladelserne gives på baggrund af undersøgelser lavet af indvindingsfirmaerne selv. Dette betyder at det maritime liv i Øresund nu bliver udsat for århundredets største menneskeskabte naturkatastrofe, hvor alt liv bliver udslettet på nogle af Sundets vigtigste fiske- og yngleområder, i mere end 20 år frem i tiden.

Derfor – meld jer til protestsejladsen på fredag den 28. marts her, hvor målet er at få stoppet Miljøministeriets og Naturstyrelsens godkendelser til råstofindvinding af Øresunds sårbare og skrøbelige havbund, hvor entreprenører lige nu råstofudvinder med katastrofale og altødelæggende opsug af havbunden, til skade for det maritime liv i sundet.