Tænketanken Hav vil have indført afgifter, så anlægprojekters dumpning minimeres

Danskerne er vandt til, at både afgifter og forbud hjælper, derfor forslår Tænketanken Hav nu også, at man indfører denne form for beskatning i de naturbeskyttede områder, så anlægsprojekters dumpning af skadelig slam, minimeres.

Fortsæt med at læseTænketanken Hav vil have indført afgifter, så anlægprojekters dumpning minimeres

Fiskeriets organisationer bør også få foretræde for Miljøudvalget med et NEJ TAK til råstofindvinding i Køge Bugt

  • Post category:Miljø

NCC, der er én af Danmarks største anlægs- og entreprenørvirksomheder har her i januar 2023 ønsket at få foretræde for miljøudvalget. Her vil man, som beskrevet i brev til Miljøudvalget (MOF bilag 27), fremsætte ønske om at beholde og forlænge de tilladelelser til indvinding af sand fra havbunden i Køge Bugt, som udløber henholdsvis i 2025 og 2026.

Fortsæt med at læseFiskeriets organisationer bør også få foretræde for Miljøudvalget med et NEJ TAK til råstofindvinding i Køge Bugt

Grønne tiltag med den ene hånd og hovedløs fjernelse af selvsamme med den anden

  • Post category:Miljø

Det kunne lyde som et modsætningsfyldt socialdemokratisk valgprogram, hvor man viser viljen til forandring - ved først at bygge op for derefter straks at rive ned igen. Først så lovgiver vi om beskyttelse af vores sten-rev ved blandt andet Jyske Rev, med forbud mod ødelæggende bomtrawl for beskyttelse af revet, for derefter at tillade råstofindvinding af sten og ral i fuldstændig samme område. Hovedløst og ganske uforståeligt.

Fortsæt med at læseGrønne tiltag med den ene hånd og hovedløs fjernelse af selvsamme med den anden

Kystfiskerne går aktivt imod Dumpning af havneslam og råstofinvinding i havet

  • Post category:Miljø

Havets natur udgjorde desværre ikke en særlig stor del af [natur-og biodiversitetspakken](https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Biodiversitet/Aftaletekst_-_Natur-_og_biodiversitetspakken.pdf), men vi kystfiskernes forening (FSK) håber man på, at miljøminister Lea Wermelin (S) i den barslede gennemgang af eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet også vil se på de politikker, der påvirker havets biodiversitet i negativ retning.

Fortsæt med at læseKystfiskerne går aktivt imod Dumpning af havneslam og råstofinvinding i havet