Grønne tiltag med den ene hånd og hovedløs fjernelse af selvsamme med den anden

Det kunne lyde som et modsætningsfyldt socialdemokratisk valgprogram, hvor man viser viljen til forandring - ved først at bygge op for derefter straks at rive ned igen. Først så lovgiver vi om beskyttelse af vores sten-rev ved blandt andet Jyske Rev, med forbud mod ødelæggende bomtrawl for beskyttelse af revet, for derefter at tillade råstofindvinding af sten og ral i fuldstændig samme område. Hovedløst og ganske uforståeligt.

Fortsæt med at læse Grønne tiltag med den ene hånd og hovedløs fjernelse af selvsamme med den anden

Kystfiskerne går aktivt imod Dumpning af havneslam og råstofinvinding i havet

  • Post category:Miljø

Havets natur udgjorde desværre ikke en særlig stor del af [natur-og biodiversitetspakken](https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Biodiversitet/Aftaletekst_-_Natur-_og_biodiversitetspakken.pdf), men vi kystfiskernes forening (FSK) håber man på, at miljøminister Lea Wermelin (S) i den barslede gennemgang af eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet også vil se på de politikker, der påvirker havets biodiversitet i negativ retning.

Fortsæt med at læse Kystfiskerne går aktivt imod Dumpning af havneslam og råstofinvinding i havet

Uenighed i Regeringen om fortsat sandsugning i Øresund

  • Post category:Miljø

Det er de Konservative der på baggrund af svensk kritik af Danmark fortsat tillader sandsugning i Øresund, trods advarende rapporter om uheldige og langtrækkende samt meget negative konsekvenser af denne råstofindvinding. Så fortsætter indvindingen ufortrødent fra dansk side.

Fortsæt med at læse Uenighed i Regeringen om fortsat sandsugning i Øresund

Stop for råstofindvinding i Øresund

  • Post category:Nyheder

Tydligere kan det vist ikke siges, men trods de mange tunger der taler samme sprog, om at stoppe sandsugningen i Øresund, der spænder over hele paletten af forskellige politiske partier og ngo´er, lystsejlere, dykkere og lystfiskere samt miljøorganisationer og erhvervsfiskere, pumpes der stadigvæk lystigt i Øresund.

Fortsæt med at læse Stop for råstofindvinding i Øresund

Øresundsfisker tager bladet fra munden

Kystfisker retter i et brev, stillet til Miljøminister Kristen Brosbøl, en sønderlemmende kritik mod Naturstyrelsens forvaltning af råstofindvindingen på havet, men har samtidig som ansvarlig kystfisker, sagt ja til at bistå med yderligere oplysninger og viden om gydepladser og opvækstområder i Øresund

Fortsæt med at læse Øresundsfisker tager bladet fra munden