Grønne tiltag med den ene hånd og hovedløs fjernelse af selvsamme med den anden

  • Post category:Miljø

Det kunne lyde som et modsætningsfyldt socialdemokratisk valgprogram, hvor man viser viljen til forandring - ved først at bygge op for derefter straks at rive ned igen. Først så lovgiver vi om beskyttelse af vores sten-rev ved blandt andet Jyske Rev, med forbud mod ødelæggende bomtrawl for beskyttelse af revet, for derefter at tillade råstofindvinding af sten og ral i fuldstændig samme område. Hovedløst og ganske uforståeligt.

Fortsæt med at læseGrønne tiltag med den ene hånd og hovedløs fjernelse af selvsamme med den anden

Kystfiskerne går aktivt imod Dumpning af havneslam og råstofinvinding i havet

  • Post category:Miljø

Havets natur udgjorde desværre ikke en særlig stor del af [natur-og biodiversitetspakken](https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Biodiversitet/Aftaletekst_-_Natur-_og_biodiversitetspakken.pdf), men vi kystfiskernes forening (FSK) håber man på, at miljøminister Lea Wermelin (S) i den barslede gennemgang af eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet også vil se på de politikker, der påvirker havets biodiversitet i negativ retning.

Fortsæt med at læseKystfiskerne går aktivt imod Dumpning af havneslam og råstofinvinding i havet