Mens fiskerne samles til protestsejlads..

  • Post category:Nyheder

Kaster NaturErhvervstyrelsen mere benzin på bålet, ved kategorisk at nægte både bi-erhvervsfiskere og erhvervsfiskere, kompensation for de ekstra udgifter fiskerne har, med øget brændstofudgifter og flere timer på havet, som er konsekvensen af ødelæggelserne af de naturlige fiskepladser som Lappen, Disken og Tårbæk Rev.

Fortsæt med at læse Mens fiskerne samles til protestsejlads..