Uenighed i Regeringen om fortsat sandsugning i Øresund

Uenighed i Regeringen om fortsat sandsugning i Øresund

Det er de Konservative der på baggrund af svensk kritik af Danmark fortsat tillader sandsugning i Øresund, trods advarende rapporter om uheldige og langtrækkende samt meget negative konsekvenser af denne råstofindvinding. Så fortsætter indvindingen ufortrødent fra dansk side.

Regeringspartiet Venstre mener modsat de Konservative, at råstofindvindingen har en ikke uvæsentlig samfundsgavnlig funktion, hvor blandt andet det opsamlede sand bliver brugt til udbygning af blandt andet bydelen Nordhavnen i København. Miljøminister Esben Lunde Larsen mener på den baggrund ikke, at vi skal have et forbud. Istedet ønsker ministeren, at hovedstaden fortsat skal kunne udvikle sig, hvilket kræver råstoffer. Råstoffer som i dag indvindes på en, efter ministerens mening, forsvarlig og miljømæssig måde, uden gener for Øresund.

En påstand som den konservative miljøordfører Mette Abildgaard, nu stiller store spørgsmåls tegn ved, efter svenskerne nu retter endnu en hård kritik og angreb på den danske praksis. En praksis som Mette Abildgaard mener bør indstilles og istedet erstattes af en beskyttelse af Øresund og gerne langt bedre end man gør i dag.

Den svenske holdning

Karolina Skog mener som svensk miljøminister, at sundsugningen helt bør stoppes. Et stop, som svenskerne selv har praktiseret for næsten en menneskealder siden (35 år). Da indvindingen havde store og meget katastrofale konsekvenser for Øresunds havmiljø. Karolina Skog siger videre, »Jeg er meget kritisk over, at Danmark fortsætter med sandsugningen, selvom vi ved, at det har store konsekvenser for naturen.« En påstand som underbygges i en rapport udsendt af The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) fra 2016, som påviser store miljømæssige forandringer, efter sandsugning.

Trods de konservatives modstand af sandsugningen, kommer de paradoksalt nok til at lægge stemmer til den fortsatte sandsugning og råstofindvinding i Øresund, som det loyale og trofaste regeringsparti de er. For som Mette Abildgaard resonerer, »sådan er spillereglerne, når man er et regeringsparti.« Venstre og Liberal Alliance i trekløverregeringen er nemlig af en helt anden opfattelse omkring miljøet og naturen i Øresund, efter der er hentet sand op fra havbunden.

Du kan se eller gense Danmarks Radio´s udsendelsesklip her