Mens andre tjener på sælerne – dør fiskeriet

Mens andre tjener på sælerne – dør fiskeriet

Det er blevet helt tydeligt i Danmark, at vi mangler handlekraftige og ansvarlige ministre og politikere, der tør stå ved deres ord og handle udfra det sagte.

Danmark har oparbejdet en praksis, hvor ministre og politikere ikke tør tage ansvar og en beslutning, men i stedet sparker alt til indkast eller hjørne, med undersøgelser og rapporter, blot for at blive fri for selv at tage stilling og ansvar.

Sådan en ansvarsforflygtigelse og passivitet oplever man specielt, når talen falder på sælernes hærgen i dansk fiskeri og især når spørgsmålet er, hvad man kan gøre ved det.

På nærgående spørgsmål til politikerne, om hvad der skal gøres ved de mange sæler, der forslugne, æder og skamferer fiskernes fangster, resulterer dette ofte i at der bliver slået uengageret ud med armene efterfulgt af et dovent træk på skuldrene. Der er jo ingen stemmer i at skyde sælerne. Selv på trods af klare beviser og billeder af sælernes ødelæggende adfærd, er det blevet en vane for politikere samt myndigheder, at sende sorteper videre til et konsulent firma eller en ekspert, der for et klækkeligt beløb, bliver sat til at undersøge mulige løsninger. Undersøgelser og rapporter, som i mængde kan dække hele Christiansborg flere gange, som alle dokumenterer og kommer med det samme svar, nemlig kraftig regulering af sælerne og kompensation til de fiskere, der har fået frataget deres fiskerimuligheder og indtægter pga. netop sælerne

Laksefiskeriet på Bornholm

Fiskeriet efter laks er så småt ved at komme i gang på Bornholm. Varmen i vandet har trukket sæsonen lidt ud, men her på sidste tur for Fisker Henning Finne med R 48Tina og Henrik Fritdorff med R252 Ramona, der forleden sejlede ud østen for Svaneke. Ca. 16 – 18 mil ude i området omkring Pladen, blev der sat mellem 6 og 800 kroge efter laks. Et fiskeri der normalt giver rimeligt pænt, men som de sidste par år, har været sat langt tilbage pga. sælerne. Denne dag var ingen undtagelse. Ud af 28 pæne laks, som Henning Finne hev om bord, var over halvdelen skamferet og der var kun hovedet tilbage. De sønderflænsede laks havde en fangstværdi på knapt 2800 kroner, der efterfølgende bare kunne kasseres.

Dette er til stor ærgrelse for fiskerne, der dagligt mister store indtægter. Fiskerne er ellers udstyret med kamera med indbygget GPS, så når krogene hives, kan de fotograferer sæl-skaderne, der hvor de sker. Dette DTU projekt, har begge fartøjer fra Bornholm nu været med i ca. halvandet år. Og det kan derfor måske ikke undre nogen, at der sidder fiskere tilbage og spørger sig selv. Hvorfor sker der ikke noget, når beviserne nu er så tydelige og sælernes skader så åbenlyse.

Det er da også en lidt nedslået fisker Henning Finne, FiskerForum havde telefon kontakt med, ”det her ender med vi må lukke og slukke, der sker jo ikke noget”.

Millionerne går i stedet til forskning og forsøg

Millionerne er begyndt at rulle, men ikke til fiskerne, nej de går til konsulentrapporter og undersøgelser samt til udvikling af sæl-sikre redskaber, som tejner og bure samt til kamera overvågning af fiskernes arbejdsplads, kutteren, så man næsten ikke kan gå på lokum, uden det er broadcastes rundt hele Danmark. Det er ikke overraskende at fiskerne, FiskerForum har talt med, oveni deres håbløse situation, også føler sig gennemkontrolleret i et bureaukratisk system, der vist mere er skabt for systemets skyld end for fiskerne.

Ødelagte garn og redskaber

Nu har man i mange år, tydeligt kunne se konsekvenserne af sælernes udbredelse, som ikke blot ødelægger fiskernes garn og redskaber, men nu også ændre på biodiversiteten og andre arters velbefindende. Sæl- og leverorm opleves i stigende grad omkring Bornholm og i Østersøen, hvor torsken specielt, helt er gjort ukendelig med indfaldne og udhungrede kroppe, befængt og fyldt med orm. Alt sammen noget der han henføres til sælerne, der i antal kun øges år for år.

*Så mens andre tjener på sælerne, dør det kystnære og naturskånsomme fiskeri rundt Bornholm. *

FiskerForum.com