Meddelelse fra Udenrigsministeriet og Fiskeristyrelsen

Meddelelse fra Udenrigsministeriet og Fiskeristyrelsen

Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen fjernes den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 26. november 2018, således at der ikke er fastsat mængdemæssig begrænsning. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. november 2018.” Kilde: Fiskeristyrelsen FiskerForum.dk