Bilag 6 meddelelse nr. 28 – om ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i tobisforvaltningsområde 2r

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r skønnes opfisket med udgangen af indeværende kalenderuge, nedsættes kalenderugerationen i forvaltningsområde 2r til 75 tons med virkning…

Fortsæt med at læseBilag 6 meddelelse nr. 28 – om ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i tobisforvaltningsområde 2r