Overførsel af årsmængde fra 2019 til 2020.
fiskeristyrelsen

Overførsel af årsmængde fra 2019 til 2020.

I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2020. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2019, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2019.

Fortsæt med at læse Overførsel af årsmængde fra 2019 til 2020.
Stockholms Universitet skaber vrede blandt fiskerne
Stockholms Universitet skaber vrede med udtalelser i dagspressen, om Østersøen sagtens ville kunne klare tre gange så mange sæler som i dag, op til 100.000 sæler, har sat sindene i kog, blandt fiskerne på begge sider af Østersøen.

Stockholms Universitet skaber vrede blandt fiskerne

Flere er rystet over, at forskning på laboratorie-plan, fuldstændigt tilsidesætter faktuelle facts og på tegnebrættet og i teorien hos akademiske vrøvlehoveder.

Fortsæt med at læse Stockholms Universitet skaber vrede blandt fiskerne